×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

ผลสำรวจชี้ พนักงานอยากใช้ AI แต่กลัวเพื่อนร่วมงานมองว่า ‘ขี้เกียจ’

62

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Youtube | Facebook | TikTokInstagramLine 

 

Anthropic และ Asana แพลตฟอร์มการจัดการงาน ได้สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน 5,007 คนในสหรัฐฯ และอังกฤษ เกี่ยวกับมุมมองในการนำ AI มาใช้ในสถานที่ทำงานพบว่า พนักงานมากกว่า 25% กังวลว่าอาจจะถูกมองว่า “ขี้เกียจ” หากใช้เครื่องมือ AI ในที่ทำงาน ส่วนอีกประมาณ 23% กลัวว่าที่จะถูกตราหน้าว่า “โกง” จากการใช้ AI ในที่ทำงาน และอีกหนึ่งในสาม หรือราวๆ 33% กังวลว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์โดยสิ้นเชิง

 

Rebecca Hinds หัวหน้าห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการทำงานของ Asana กล่าวว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับพนักงานข้างต้น เป็นเพราะบริษัทต่างๆ ไม่ได้ให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ AI ในที่ทำงาน

 

นอกจากนี้ การสำรวจยังพบว่า โดยรวมแล้ว AI มีการนำมาใช้ในสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐฯ และอังกฤษ 

 

โดยในสหรัฐฯ มีพนักงาน 57% ใช้ Generative AI ทุกสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 46% เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว ส่วนในอังกฤษ มีพนักงาน 48% ใช้ Generative AI ทุกสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 29% เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

 

นอกจากนี้ คาดว่าพนักงานประมาณ 60% ทั่วทั้งสหรัฐฯ และอังกฤษ จะใช้ Generative AI มากขึ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้า และมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการนำ Generative AI มาใช้ในงาน

 

ทั้งนี้พนักงาน 69% ระบุว่า ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาสูงขึ้นจากการใช้ Generative AI ซึ่งเป็นแรงหนุนให้บริษัทต่างๆ เริ่มนำ AI มาใช้ในสถานที่ทำงานของตน

 

ที่มา: CNBC

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats