×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 เคล็ดลับจ่ายภาษีให้ปัง!

2,842

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

4 สิ่งที่ควรรู้เมื่อยื่นภาษี เพื่อยื่นภาษีให้ถูกต้องและเงินอยู่ในกระเป๋าเรานานที่สุด

 

เช็กเอกสารให้ครบ

เพราะการยื่นภาษีแต่ละครั้งต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งในส่วนของรายได้และค่าลดหย่อน ข้อมูลในเอกสารต่างๆ เป็นสิ่งที่ทำให้ข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้อง แต่การจะกรอกครบนั้นขึ้นอยู่กับว่ารวบรวมเอกสารได้ครบถ้วนหรือไม่

 

เช่น หนังสือรับรองรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน/คอนโด หนังสือรับรองการซื้อ LTF/RMF หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ เป็นต้น

 

ยื่นภาษีแต่เนิ่นๆ

จริงอยู่ว่าภาษีสิ้นปีสามารถยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้ถึง 9 เม.ย. 62 และคนส่วนใหญ่มักรอจนใกล้ครบกำหนดจึงค่อยยื่น โดยเฉพาะคนที่ต้องชำระภาษีเพิ่ม

 

แต่ไม่ว่าจะยื่นภาษีวันใดก็มีกำหนดวันสุดท้ายของการชำระภาษีเพิ่ม วันเดียวกันทั้งสิ้นคือ 9 เม.ย. 62

 

ดังนั้นการรีบยื่นภาษีแต่เนิ่นๆ นอกจากไม่มีผลต่อกำหนดวันชำระภาษีแล้ว ยังช่วยให้เรารู้จำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มและมีเวลาเตรียมเงินมากขึ้น รวมถึงเป็นการทบทวนข้อมูลรายได้และค่าลดหย่อนภาษีด้วย เพราะแม้ยื่นภาษีไปแล้วหากภายหลังรู้ตัวว่ายังยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็สามารถยื่นใหม่ได้เสมอภายใน 9 เม.ย. 62

 

จ่ายภาษีให้ช้าที่สุด

หลายๆ คนคงรู้กำหนดวันสุดท้ายของการชำระภาษี แต่บางคนอาจยังไม่รู้ว่าเราสามารถชะลอเงินสดให้ออกจากกระเป๋าได้นานกว่านั้น โดยการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

 

หลังจากยื่นภาษีแล้วเราไม่จำเป็นต้องชำระภาษีเพิ่มทันที โดยสามารถทำรายการชำระภายหลังในวันใดก็ได้ ภายใน 9 เม.ย. 62 และหากเลือกวิธีการชำระด้วยบัตรเครดิตแล้ว สามารถเลือกทำรายการชำระภาษีหลังวันที่สรุปยอด เพื่อเป็นการชะลอการจ่ายเงินสดออกไปให้นานที่สุด

 

เช่น บัตรเครดิตที่สรุปยอดทุกวันที่ 15 และครบกำหนดชำระทุกวันที่ 30 หากทำรายการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตในวันที่ 16 มี.ค. ยอดเงินค่าชำระภาษีนี้จะอยู่ในรอบวันสรุปยอด 15 เม.ย. โดยจะครบกำหนดชำระวันที่ 30 เม.ย. ส่งผลให้มีระยะเวลาเตรียมเงินได้นานกว่าการชำระแบบอื่น

 

ผ่อนชำระภาษี เมื่อจำเป็นเท่านั้น

แม้สรรพากรเปิดโอกาสให้สามารถแบ่งชำระภาษีได้ 3 งวดๆ ละเท่าๆ กัน ภายในสิ้นเดือน มี.ค. เม.ย. และ พ.ค. แต่หากมีงวดใดงวดหนึ่งชำระช้าเกินกำหนด จะถือว่าเป็นการชำระภาษีเกินกำหนดทั้ง 3 งวด โดยต้องชำระเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของเงินภาษีรวมทั้งสามงวด นับตั้งแต่เดือน เม.ย. ไม่ใช่การชำระเกินกำหนดแค่งวดใดงวดหนึ่งเท่านั้น

 

ควักเงินไปจ่ายภาษี ต้องควักอย่างมีกึ๋น อย่าถูกตีมึนแล้วจ่ายไปเฉยๆ แบบไม่วางแผน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats