×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 วิธีเพื่อ “ชีวิต” ดี...กว่าที่เคย

29,875

 

“เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต ทุกคนต่างต้องการ “มีเงิน” มากกว่า “ไม่มีเงิน”

 

แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคำว่า “เงิน” ก็คือการออมเงิน เพราะหากเรามีเงินเก็บออม ย่อมทำให้เรามีคุณภาพชีวิต “ดีขึ้น” ไม่ว่าจะเป็นฐานะความเป็นอยู่ นำมาใช้ยามฉุกเฉิน รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เดินทางท่องเที่ยว ให้คนที่เรารัก หรือนำไปบริจาคเพื่อความสุขทางจิตใจ

 

“เงินที่หามาได้” ในแต่ละเดือนมีความสำคัญน้อยกว่า “เงินที่ออมได้” ในแต่ละเดือน

 

เพราะถึงแม้จะมีเงินเดือนมาก แต่ถ้าไม่รู้จักเก็บออม ก็ไม่อาจเป็นเศรษฐีได้ ตรงกันข้ามคนที่มีเงินเดือนน้อยๆ แต่รู้จักเก็บหอมรอมริบ ก็อาจกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ยาก

 

และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้ “ชีวิต” ดี…กว่าที่เคย นี่คือวิธีการจัดการเงินง่ายๆ ที่ต้องทำ

 

1.ใช้น้อยกว่าที่หา

 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บคือ การใช้มากกว่าที่หาได้ เช่น เงินเดือน 20,000 บาท ใช้ 20,000 บาท หรือบางคนเงินเดือน 20,000 บาท แต่ใช้มากถึง 25,000 บาท โดยอีก 5,000 บาทที่เกินมา เกิดจากการรูดบัตรเครดิต รับรองว่าชีวิตไม่ดีขึ้นแน่! เพราะนอกจากใช้จนหมด (เกลี้ยง) ไม่มีเงินเหลือเก็บออมแล้ว ยังมีหนี้สินติดตัวมาอีกต่างหาก

 

ดังนั้น…หากต้องการมี “ชีวิต” ดี…กว่าที่เคย สิ่งที่ต้องทำก็คือ “หยุดนิสัยการใช้ เพิ่มวินัยการออม” ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้น้อยกว่าที่หามาได้โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจึงนำเงินที่เหลือในแต่ละเดือนนำไปออม และลงทุน

 

2.เก็บก่อนใช้

 

อิสรภาพทางการเงิน เริ่มต้นจากการเก็บออม

 

จากเดิมหลายคนอาจคุ้นเคยกับขั้นตอนที่ว่า “เงินเดือนออก ใช้จ่าย (เหลือแล้วค่อย) เก็บเงิน” แต่ถ้าอยาก “ชีวิต” ดี…กว่าที่เคย ลองเปลี่ยนมาเป็น “เงินเดือนออก แบ่งเก็บออมก่อน (เหลือแล้วค่อย) ใช้จ่าย” โดยเทคนิคง่ายๆ ของการแบ่งเงินไปออม ไปลงทุน คือแบ่งเป็นขั้นบันได เช่น

 

มกราคม – ธันวาคมปี 2560 แบ่งเงิน 15% ของเงินเดือนแต่ละเดือน นำไปเก็บออม

มกราคม – ธันวาคมปี 2561 แบ่งเงิน 20% ของเงินเดือนแต่ละเดือน นำไปเก็บออม

มกราคม – ธันวาคมปี 2562 แบ่งเงิน 25% ของเงินเดือนแต่ละเดือน นำไปเก็บออม

 

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนอาจเริ่มจาก “กองทุนตราสารหนี้” ที่เข้าใจง่าย ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง เพื่อเรียนรู้วิธีการลงทุนก่อน ซึ่งจากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าถ้าเราแบ่งเงินเพื่อไปเก็บออมเพิ่มขึ้นปีละ 5% ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่หากทำอย่างนี้ได้จริง และทำไปเรื่อยๆ รับรองว่าหลังเกษียณจะมีเงินใช้และมี “ชีวิต” ดี…กว่าที่เคย อย่างแน่นอน

 

3.ลงทุนอัตโนมัติ

 

วิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายและอิสรภาพทางการเงินให้เร็วขึ้นก็คือ ลงมือเก็บออมตั้งแต่อายุน้อยๆ หรือตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน ซึ่งการสร้างวินัยด้านการออม การลงทุนที่ได้ผลก็คือ “การลงทุนอัตโนมัติ” ด้วยการหักบัญชีธนาคารให้เท่ากันทุกเดือน เพื่อนำไปออม ไปลงทุนในช่องทางที่เลือกเอาไว้ เช่น กองทุนรวม

 

การลงทุนอัตโนมัติ หรือการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆ กันสม่ำเสมอ (Dollar Cost Average : DCA) ในสินทรัพย์ที่ได้เลือกไว้ จะส่งผลให้มีต้นทุนเฉลี่ยถูกกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด โดยปัจจัยความสำเร็จอยู่ที่การมีวินัย และความสม่ำเสมอในการออม การลงทุน

 

4.วางเงินให้ถูกที่

 

ใส่เสื้อยังเลือกสีให้ตรงวัน | ออกรถใหม่-ขึ้นบ้านใหม่ยังดูฤกษ์ | เป็นแฟนกับใครยังดูว่าสมพงศ์กันมั้ย

 

หากคุณใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และเรื่องราวรอบตัวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้อง “วางเงินให้ถูกที่” ด้วยการเลือกสินทรัพย์เพื่อการออม การลงทุน ให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเอง และกระจายเงินไปลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสม เพื่อ “ชีวิต” ดี…กว่าที่เคย มากขึ้นเท่านั้น

 

เป้าหมายระยะสั้น | เสี่ยงต่ำ เน้นสภาพคล่อง ลงทุนใน “กองทุนตราสารหนี้”

เป้าหมายระยะกลาง | เสี่ยงได้ปานกลาง ต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ลงทุนใน “กองทุนผสม”

เป้าหมายระยะยาว | เสี่ยงสูง เน้นผลตอบแทน ลงทุนใน “กองทุนหุ้น”

 

“การวางเงินให้ถูกที่” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการวางแผนการเงิน เพราะจะทำให้เราในฐานะเจ้าของเงินได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ตนรับไหว ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

 

5.เลือกกองทุนตราสารหนี้ TMBAM

 

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ แต่ถ้าจะดูกองทุนรวมให้ดู “คุณภาพ”

 

สำหรับใครที่กำลังมองหา “กองทุนตราสารหนี้” ที่จะทำให้ “ชีวิต” ดี…กว่าที่เคย (ทั้งผลตอบแทน ความมั่นใจ สภาพคล่องสูง คุณภาพตราสารหนี้ที่เลือกลงทุน) ลองพิจารณาของ TMBAM ดูเพราะมี “กองทุนตราสารหนี้” ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพถึง 2 กองทุน คือ

 

  1. กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล | ได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม 2017 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นจาก Morningstar Thailand Fund Awards 2017

 

จุดเด่น | ความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนที่สูง (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี (นับถึงวันที่ 31 ก.ค. 60) อยู่ที่ 2.53%, 2.62% และ 3.07% ตามลำดับ) แต่ความผันผวนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน และผู้จัดการกองทุนยังให้ความสำคัญกับ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Risk) เป็นอันดับแรก รองลงมาคืออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) และอายุของตราสาร (Duration) ตามลำดับ

 

เหมาะกับใคร | เหมาะกับผู้ที่ต้องการพักเงิน หรือลงทุนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปีขึ้นไป

 

  1. กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์ | ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปจาก Money & Banking Awards 2017

 

จุดเด่น | กองทุนนี้ถูกออกแบบให้เป็นทางเลือกใหม่ เพื่อทดแทนการลงทุนในรูปแบบเดิมๆ เช่น กองทุนแบบ Term Fund ซึ่งเป็นการลงทุนแบบกำหนดตราสาร และระยะเวลาในการลงทุนที่แน่นอน นอกจากนั้นยังโดดเด่นเรื่องผลตอบแทน (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี และ 3 ปี (นับถึงวันที่ 31 ก.ค. 60) อยู่ที่ 2.37% และ 2.98% ตามลำดับ) ด้วยเทคนิคการบริหารอายุตราสารหนี้ (Duration) ในเชิงรุก

 

เหมาะกับใคร | เหมาะกับผู้ที่ต้องการพักเงิน หรือลงทุนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปีขึ้นไป

 

อย่าลืม…ทำ 5 อย่างนี้เพื่อ “ชีวิต” ดี…กว่าที่เคย

ใช้น้อยกว่าที่หา | เก็บก่อนใช้ | ลงทุนอัตโนมัติ | วางเงินให้ถูกที่ | เลือกกองทุนตราสารหนี้ TMBAM 

 

และถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน อย่าลืมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TMBAM ได้ที่ line://ti/p/@dpn9454a (พร้อมรับของที่ระลึกเป็นกระเป๋ารับทรัพย์สำหรับแฟนๆ Wealth Me Up ด้วยนะ)

 

หมายเหตุ:

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

#WealtlhMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats