×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ฝ. ฝนหลวง

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ฝ. ฝนหลวง | ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริเรื่องฝนหลวงครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือกว่า ๕๐ปีก่อน ในครั้งนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทางภาคอีสาน ทรงแหงนดูท้องฟ้าพบเมฆจำนวนมาก แค่พัดผ่านไปไม่ตกลงมาเป็นฝน จึงมีพระราชดำริเรื่องวิธีแก้ไขความแห้งแล้งในท้องถิ่นทุรกันดารว่าจะต้องหาวิธีทำให้เมฆตกลงมาเป็นฝน

ผ. แผนที่

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ผ. แผนที่ | อาจกล่าวได้ว่าไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ทรงใช้ประโยชน์จากแผนที่เท่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทยอีกแล้ว ก่อนเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ใด จะทรงเตรียมทำแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด เมื่อเสด็จฯ ไปถึงพื้นที่นั้น จะทรงตรวจสอบว่าข้อมูลในแผนที่ถูกต้องหรือไม่ จากการทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริง โดยมีอุปกรณ์ช่วยอีกสองอย่างคือ เข็มทิศ และเครื่องวัดระดับความสูง นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านแล้วทรงใช้ดินสอจด ทำเครื่องหมายหรือระบายสีลงแผนที่

ป. ปิดทองหลังพระ

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ป. ปิดทองหลังพระ | พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร เขียนเล่าไว้ในหนังสือรอยพระยุคลบาท ว่า เมื่อครั้งได้รับพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดาจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระบรมราชโชวาทให้ผู้รับพระราชทานก่อนที่จะนำพระไปบูชานั้น ให้ปิดทองเฉพาะที่ข้างหลังพระเสียก่อน เพื่อเป็นการเตือนว่า การทำความดีไม่ต้องอวดใคร และความสำเร็จจากการทำหน้าที่คือรางวัลในตัวอยู่แล้ว

บ. แบดมินตัน

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | บ. แบดมินตัน | สมัยที่กีฬาแบดมินตันของประเทศยังไม่ได้เข้าอันดับโลก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีรับสั่งเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันว่า “กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กีประเภทที่คนไทยสามารถที่จะไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้เพราะไม่เสียเปรียบทางด้านพละกำลังมากจนเกินไป”

น. น้ำ

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | น. น้ำ | ครั้งหนึ่งหญิงชราที่ประสบความทุกข์จากภัยแล้งหนักได้คลานเข้ากอดพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยน้ำตาอาบแก้มเพื่อขอพระราชทานน้ำ ในหลวงมีรับสั่งตอบว่า

“ยายไม่ต้องห่วงแล้วนะ ต่อไปนี้จะมีน้ำ เราเอาน้ำมาให้”

แล้วพระองค์ก็เสด็จฯ กลับไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ฉับพลันฝนก็ตกลงมาเป็นครั้งแรกในรอบปี

ธ. ธนาคารข้าว

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาปลูกข้าวไม่พอกิน โดยเมื่อชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ให้นำข้าวมาคืนธนาคาร พร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวจำนวนเล็กน้อย ธนาคารก็จะมีข้าวให้คนในชุมชนกู้ยืมในโอกาศต่อไป

ท. ท้อ

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ท. ท้อ | “ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมือง คือ ความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”

ถ. ถาน

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ถ. ถาน | เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดแห่งหนึ่งใน จ.สกลนคร พระสงฆ์ที่วัดนี้ผลิตแก๊สชีวภาพใช้เอง โดยการทำถังแก๊สชีวภาพต่อออกมาจากถาน(ส้วมของพระ) แล้วต่อเป็นท่อแก๊สเข้าไปใช้ในครัว พระองค์ทรงยืนหน้าถาน แล้วรับสั่งถามท่านเจ้าอาวาสว่า

“พระคุณเจ้าเห็นธรรมะหรือยัง”

ต. ตาโต

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ต. ตาโต | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำรัสเล่าถึงตัวอย่างบุคคลต่างๆ ที่มีปัญหาทางการเงินเพราะไม่รู้จักการประมาณตน มีความตอนหนึ่งว่า “…การที่จะทำโครงการอะไร จะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไป…”

ด. เดิน

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ด. เดิน | มีผู้รับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทเคยกราบบังคมทูลถามว่าเหตุใดในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงต้องทรงพระดำเนินเร็ว พระองค์รับสั่งตอบว่า“ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยากของประชาชนไม่เคยรอใคร”

ณ. เณร

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ณ. เณร | เรื่องของทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่ว่าพระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาจนสำเร็จเข้าถึงแก่นของคำสอนของศาสนา แล้วนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผล จากนั้นจึงนำไปสอนประชาชนอย่างถูกต้องและแพร่หลายต่อไปในอนาคต

ซ. ซื่อตรง

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ซ. ซื่อตรง | พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เน้นยํ้าเกี่ยวกับความซื่อตรงมีความตอนหนึ่งว่า “อย่าให้ข้าราชการชั้นไหนชั้นใด ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง”

ช. แชร์

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ช. แชร์ | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริเตือนสติแก่ผู้เล่นแชร์ไว้มีใจความตอนหนึ่งว่า “การทำแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อสำคัญ”

amazon anti fatigue mats