×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ฉ. ฉลองพระบาท

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ฉ.ฉลองพระบาท | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างของการประหยัดมัธยัสถ์ด้วยพระองค์เอง ตัวอย่างหนึ่ง คือ ทรงฉลองพระบาทคู่เดิม ที่ซ่อมแซมแล้วยังทรงใช้ได้อีกนานเป็น ๑๐ ปี

จ. แจ๊ส

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | จ.แจ๊ส | แจ๊สคือแนวเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โปรด บิล คลินตัน อดีตประธานธิบดีสหรัฐฯ เมื่อเดินทางมาเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวยกย่องพระองค์ ว่าเป็น “King of Jazz”

ง. งู

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ง. งู | ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทต่างทราบดีว่า เป็นเรื่องปกติที่รถในขบวนเสด็จฯ ของพระองค์จะหยุดเพื่อให้สัตว์ข้ามหรือออกจากถนนก่อน ขบวนเสด็จฯ จึงจะเคลื่อนที่ต่อไปได้

ค. คนเก่ง

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ค. คนเก่ง | การศึกษานอกจากจะต้องอบรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งแล้วยังต้องเป็นคนดีด้วย ในหลวงทรงเตือนถึงความบกพร่องของคนเก่งไว้ 4 ข้อ ดังนั้น นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อม

ข. ขาดทุนคือกำไร

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ข.ขาดทุนคือกำไร | ในการลงทุนดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ให้มองถึงผลสำเร็จของงานในลักษณะความคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน คือมองถึงผลสำเร็จที่จะมีต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน มากกว่าผลกำไรซึ่งเป็นตัวเงิน อันเป็นหลักที่พระองค์ทรงเรียกว่า “ขาดทุนคือกำไร”

ก. กตัญญู

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ก.กตัญญู | เชื่อว่าทุกคนจดจำและซาบซึ้งใจกับภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงคอยประคองแขนสมเด็จย่าไม่ห่าง ในหลวงทรงบอกว่า “คนนี้…เป็นแม่เรา…เราประคองเอง”

amazon anti fatigue mats