×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

วิถีฟรีแลนซ์อยู่อย่างไรให้รอดเรื่องเงิน ?

5,019

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หลายคนอยากลาออกจากงานประจำมาทำฟรีแลนซ์ เพราะมองว่ามีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องตอกบัตรเข้าออกเหมือนพนักงานออฟฟิศ แค่ทำงานให้เสร็จทันเวลาก็พอ  แต่อย่าลืมว่าความลำบากที่อาจมาพร้อมกับความอิสระนั้นก็คือเรื่องเงินๆ ทอง ๆนี่แหละ เพราะฟรีแลนซ์มักมีรายได้ที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน บางเดือนได้เยอะ บางเดือนได้น้อย บางเดือนก็แทบไม่ได้เลยก็มี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางแผน และ จัดการเรื่องเงินๆ ทอง ๆ ให้ดี

 

1.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและวางแผนการใช้เงิน

เราควรแบ่งค่าใช้จ่ายออกไป 3 ส่วนหลักคือ ค่าใช้จ่ายคงที่ ต้องจ่ายเดือนละเท่าๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนชำระเบี้ยประกัน ฯลฯ ,ค่าใช้จ่ายผันแปร สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามพฤติกรรมการใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ  และเงินที่เราต้องเก็บออมลงทุน

 

โดยรายได้ของฟรีแลนซ์ที่เข้ามาในแต่ละครั้ง ควรกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนก่อน ส่วนที่เหลือค่อยวางแผนการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุ้มค่าเหมาะสมต่อไป

 

2.สำรองเงินเผื่อกรณีฉุกเฉิน

เราควรจะสำรองเงินไว้ให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายอย่างน้อย  6 -12 เดือน เพื่อเป็นหลักประกันของชีวิต หากเราไม่มีงานทำเลย ยังสามารถนำเงินสำรองมาใช้จ่ายเป็นการทดแทนได้

 

3.รู้จักใช้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

ทำงานอิสระ เป็นฟรีแลนซ์ไม่มีนายจ้าง ก็สามารถรับสวัสดิการคุ้มครองจากภาครัฐได้ด้วยการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ลองศึกษาทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์ในแต่ละทางเลือก เพื่อเลือกแพ็กเกจความคุ้มครองที่คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา  เช่น จ่ายเงิน 300 บาท/เดือน สามารถรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี  คือ ประสบอันตราย/เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ ,เสียชีวิต ,ชราภาพ (เงินบำเหน็จ) และยังมีกรณีสงเคราะห์บุตรด้วย

 

ส่วนใครที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนแล้วลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง แต่ยังประสงค์ที่จะอยู่ในระบบประกันสังคมต่อ ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้

 

4.สร้างหลักประกันให้กับชีวิต

อย่าลืมว่าฟรีแลนซ์ ไม่ได้มีสวัสดิการต่าง ๆ มาช่วยคุ้มครองเหมือนมนุษย์เงินเดือน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงขึ้นมาคงทำให้ชีวิตตกที่นั่งลำบากไม่น้อย  ดังนั้นควรแบ่งเงินบางส่วนไปซื้อประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ

 

ฟรีแลน์เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน จึงจำเป็นต้องวางแผนเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้ดี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats