×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ETF ทางเลือกดีๆ ที่น่าลงทุน

4,487

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

อยากจับจังหวะซื้อขายหุ้นแต่ก็ไม่กล้าเลือกหุ้นเอง จับจังหวะจากกองทุนรวมก็แสนยากเพราะกว่าจะรู้ราคาก็ต้องรอสิ้นวัน สู้หันไปลงทุน ETF น่าจะดีกว่า

 

ETF (Exchange Traded Fund) อีกหนึ่งการลงทุน ที่รวมข้อดีของการกระจายการลงทุนแบบกองทุนรวม และซื้อขาย real time แบบหุ้น ไว้ในตัวเอง แต่ถ้าใครยังไม่รู้จัก ETF ดีพอ เรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กัน

 

ETF คืออะไร

ETF คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้คล้ายๆ กองทุนรวมที่ซื้อขายผ่านธนาคาร แต่สามารถซื้อขายได้ที่ราคา real time ในตลาดหลักทรัพย์ เหมือนหุ้น จึงเหมือนรวมข้อดีของกองทุนและหุ้นไว้ด้วยกัน

 

ETF ลงทุนในอะไร

ETF ที่ซื้อขายกัน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 63) มีอยู่ 17 กองทุน ลงทุนในดัชนีต่างๆ รวม 4 ประเภทหลักทรัพย์ (Asset Class) ได้แก่ ตราสารหนี้ ดัชนีหุ้นไทย ดัชนีหุ้นต่างประเทศ (ได้แก่ หุ้นจีน) และสินค้าโภคภัณฑ์ (ได้แก่ ทองคำ)

 

ETF เหมาะกับใคร

เหมาะกับคนที่อยากลงทุนหุ้น แต่ไม่รู้ว่าควรเลือกซื้อหุ้นบริษัทไหน จากที่มีมากกว่า 700 บริษัท ใน SET/mai หรือยังมีเงินลงทุนน้อยแต่ต้องการลงทุนหุ้นหลายๆ บริษัทเพื่อกระจายความเสี่ยง รวมถึงต้องการลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ และต้องการจับจังหวะซื้อขายแบบ real time ด้วย

 

ซื้อขาย ETF มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าธรรมเนียมซื้อขายจะถูกกำหนดเป็นอัตรา % เช่น 0.150% – 0.157% ของมูลค่าซื้อขาย* โดยอาจมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เช่น 50 บาทต่อวัน และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีก 7% ของค่าธรรมเนียมด้วย

 

เช่น ETF ราคาหน่วยละ 30 บาท จำนวน 1,000 หน่วย หากบริษัทหลักทรัพย์คิดค่าธรรมเนียม 0.150% จะเสียค่าใช้จ่าย = 30 x 1,000 x 0.150% x 1.07 = 48.15 บาท แต่หากบริษัทหลักทรัพย์นั้นมีการกำหนดขั้นต่ำค่าธรรมเนียมไว้ที่ 50 บาท ผู้ลงทุนก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 50 บาท และ VAT อีก 7% คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม 53.50 บาท เป็นต้น

 

ETF ลงทุนขั้นต่ำเท่าไร

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ถูกกำหนดว่าต้องซื้อขายเป็น board lot ซึ่ง 1 board lot เท่ากับ ETF 100 หน่วย ดังนั้นหากพิจารณา ETF ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด (สภาพคล่องสูงสุด) ซึ่งมีราคาเฉลี่ย ณ 28 ก.พ. 63 อยู่ที่ 8.86 บาทต่อหน่วย ต้องลงทุนขั้นต่ำด้วยเงิน = (8.86 x 100) + ค่าธรรมเนียม (ขั้นต่ำ 50 บาท) และภาษีมูลค่าเพิ่ม = 939.50 บาท

 

ETF มีราคาเหมาะสมไหม

แม้ ETF ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น แต่ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์ราคาเหมาะสม (Fair Price) หรือราคาเป้าหมาย (Target Price) เหมือนหุ้น เพราะไม่ได้มีผลประกอบการที่จะสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้ อีกทั้งราคาซื้อขาย ETF ยังขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุนในตลาด ไม่ใช่เกิดจาก NAV เหมือนกองทุนรวมทั่วไป

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาซื้อขาย นักลงทุนสามารถดูราคา iNAV (Indicative Net Asset Value) หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณต่อหน่วย ที่ บลจ. ผู้ออก ETF จะคำนวณและเผยแพร่ในระหว่างวัน ทุกๆ 15-30 วินาที เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

การลงทุนมีหลายทางเลือก อย่ายึดติดกับทางเลือกเดิมๆ ที่อาจทำให้พลาดโอกาสพบสิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้เงินในกระเป๋างอกเงยเพิ่มขึ้นได้

 

* อ้างอิงอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ของหลักทรัพย์กสิกรไทย หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ และหลักทรัพย์บัวหลวง

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats