×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์ ผู้ว่าการ ธปท. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

601

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

 

วันนี้ (20 ต.ค.) ผู้ว่า ธปท. คนใหม่พบสื่อมวลชนครั้งแรก!

 

ไปฟังกันว่า ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. มีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร?

 

…ความท้าทายจากพิษ COVID-19
…แนวทางแก้ปัญหา
…โจทย์ใหญ่ของ ธปท.

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats