×

Tag การลงทุนระยะยาว

กองทุนรวมจ่ายปันผล VS. กองทุนรวมไม่จ่ายปันผล

สำหรับใครที่อยากวางแผนเกษียณ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกกองทุนรวมแบบ “ปันผล” หรือ “ไม่ปันผล” ดี ลองมาเช็กกันก่อนได้เลย… กองทุนรวมจ่ายปันผล | อยากได้ “กระแสเงินสด” ระหว่างทางตลอดการลงทุน กองทุนรวมไม่จ่ายปันผล | อยากได้ “เงินก้อนโต” ในปลายทางของการลงทุน

เลือก DCA แบบไหนดี?

หากรู้ว่าเราเหมาะกับการ DCA (Dollar Cost Average) แบบไหน นอกจากช่วย “สร้างวินัยการลงทุน” ได้แล้ว ยังช่วยให้การลงทุน “มีประสิทธิภาพ” มากยิ่งขึ้นอีกด้วย…

3 ตัวช่วยให้เงินงอกเงย

เช็กเลย! 3 ตัวช่วยที่ทำให้เงินลงทุนงอกเงยได้ไม่ยาก…เงินต้นที่ลงทุน | ระยะเวลาลงทุน | อัตราผลตอบแทน

เทคนิคเลือกหุ้นเพื่อการเกษียณ

อยากลงทุน “หุ้น” เพื่อการเกษียณ เลือกยังไง มาดูกัน… หุ้นเติบโต (Growth Stock) | ผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงหุ้นคุณค่า (Value Stock) | ผลตอบแทนและความเสี่ยงปานกลาง หุ้นปันผล (Dividend Stock) | ตอบแทนความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ

5 ข้อผิดพลาด ก่อนเกษียน

ข้อผิดพลาด 5 ประการในการเกษียณที่ควรหลีกเลี่ยง | การไม่วางแผนเกษียณ | หวังพึงเงินบำนาญ หรือสวัสดิการต่างๆ | การลังเลที่จะออมเงิน | การไม่กระจายความเสี่ยง | ไม่สนใจเงินเฟ้อที่ทำให้อำนาจซื้อลดลง

#เราต้องรอด : วิธีหา “หุ้นคุณค่า” ในวิกฤติ COVID-19 กับ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ดร.นิเวศน์ เรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็น “Perfect Strom” คือเจอ 2 วิกฤติในคราวเดียว คือ โรค COVID-19 และสงครามราคาน้ำมัน แต่ในทุกวิกฤติมีโอกาสเสมอ และวิธีหา “หุ้นคุณค่า” ในภาวะวิกฤติของ ดร.นิเวศน์ คือ…

amazon anti fatigue mats