×

Tag ตกงาน

5 ขั้นตอนสร้างรายได้เสริม

ทำงานประจำเงินเดือนน้อย อีกนานกว่าจะรวย อยากลองหารายได้เสริมดูบ้าง ลองมาวางแผนด้วย “5 ขั้นตอนสร้างรายได้เสริม” กันดีกว่า | เลือกงานอดิเรกที่ชอบ | เริ่มวางแผน | ทำการตลาด | พัฒนาอยู่เสมอ | อย่าลืมให้เงินทำงาน

4 ตัวช่วยคุ้มครองรายได้ เมื่อตกงาน

ตกงาน บริษัทเจ๊ง ล้มละลาย จัดการปัญหาเรื่องเงินได้ด้วยตัวช่วยคุ้มครองรายได้…

1.เงินออม | เป็นเงินก้อนไว้ใช้จ่ายราว 3-6 เดือน
2.เงินลงทุน | ดึงเงินออกมาได้หากจำเป็นต้องใช้จริงๆ
3.กองทุนประกันสังคม | สามารถขอรับเงินทดแทนได้
4.พรบ.คุ้มครองแรงงาน | สามารถขอรับเงินชดเชยได้

วิธีจัดการ "PVD" เมื่อว่างงาน

มาดู 4 วิธีการจัดการกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD)” สำหรับผู้ว่างงาน…คงเงินไว้กับนายจ้างเก่า | โอนไปที่ใหม่เมื่อได้งาน | โอนไปกองทุน RMF | ขอรับเป็นงวดๆ กรณีใกล้เกษียณ

5 สิ่งต้องเช็ก เมื่อตกงาน

พิษ COVID-19 ทำให้หลายคนว่างงาน อย่างแรกเมื่อคุณ “ตกงาน” ขอให้มี “สติ” แล้วค่อยๆ เช็ก 5 สี่งนี้… เงินสด | เงินฉุกเฉิน | เงินชดเชย | หนี้สิน | ประกันสังคม

1O สิ่งต้องทำ เมื่อตกงานกะทันหัน

ตกงานกะทันหัน เป็นใครก็ตกใจ!! แต่อย่ามัวจิตตก รีบเค้นสติออกมาและลุกขึ้นมาจัดการชีวิต ด้วย 10 สิ่งที่ควรทำ

amazon anti fatigue mats