×

Tag วัยทำงาน

วางแผนการเงินสำหรับคนโสด

การเป็นคนโสดทำให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิต ใช้เงิน และใช้เวลา แต่ความอิสระที่มากขึ้นบางครั้งก็ทำให้เราชะล่าใจ และหลงลืมบางสิ่งที่สำคัญอย่างการวางแผนการเงินไป…