×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

ทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ‘ดีกว่า’ 5 วัน!

914

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

แต่ละคนทํางานประจํากันสัปดาห์ละกี่วันกันบ้าง? ตอนนี้ใคร ๆ ก็ปรับเปลี่ยนวิถีการทํางานกันแล้ว หลายประเทศ หลายองค์กร ได้ทดลองปรับวันทํางานให้เหลือแค่สัปดาห์ละ 4 วัน หรือ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่จ่ายเงินเดือนเท่ากับทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน และพบว่าการทํางานแบบนี้มีข้อดีหลายอย่างด้วยกัน

 

Dr. Juliet Schor นักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยาจาก Boston College ในสหรัฐฯ ได้ทําการวิจัยการทดลองทํางานสัปดาห์ละ 4 วันในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ และไอซ์แลนด์ พบว่า เวลาทํางานแบบนี้มีผลดีมหาศาลทั้งต่อตัวพนักงาน องค์กร สังคม และรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วย 

 

พนักงานเครียดน้อยลง ‘ผลิตภาพการทํางานดีขึ้น’

 

การทํางาน 4 วันต่อสัปดาห์ ช่วยให้พนักงานเครียดน้อยลง เห็นคุณค่าของงานตัวเองมากขึ้น และมีชีวิตนอกออฟฟิศดีขึ้น และส่วนใหญ่สามารถทํางาน 4 วันอย่างมีผลิตภาพและประสิทธิภาพพอ ๆ กับทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน

 

อย่างเช่น การทดลองที่ไอซ์แลนด์ ที่รัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ลดชั่วโมงการทํางานเหลือ 35-36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม 40 ชั่วโมง พบว่าพนักงานมีความเครียดน้อยลง ให้บริการดีขึ้น มี Work-life balance ดีขึ้น และมี Productivity สูงขึ้นด้วย

 

Dr. Juliet Schor บอกว่า การมีชั่วโมงการทํางานน้อยลงไม่ได้หมายความว่าคนเราทํางานปริมาณน้อยลงหรือมีผลิตภาพน้อยลง แต่ในทางตรงข้าม มีสถิติโชว์ให้เห็นว่า หลายประเทศที่คนมีชั่วโมงทํางานน้อย แต่กลับมีผลิตภาพหรือ Productivity สูง เช่น 

 

  • คนนอร์เวย์ทํางานกันประมาณ 1,384 ชั่วโมงต่อปี แต่มี Productivity สูงถึงระดับ 90 

  • คนเดนมาร์กทํางานเฉลี่ยปีละ 1,381 ชั่วโมงต่อปี มีผลิตภาพ 84 

  • คนสหราชอาณาจักรทํางานเฉลี่ยประมาณ 1,668 ชั่วโมงต่อปี มี Productivity อยู่ที่ระดับ 59 

  • คนอิตาเลียนทํางานกันปีละ 1,718 ชั่วโมงต่อปี มีผลิตภาพอยู่ที่ 60

 

พนักงานมีความสุขมากขึ้น ‘อัตราการลาออกลดลง’

 

เมื่อพนักงานมีความสุขและพอใจกับการทํางานมากขึ้น องค์กรก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ทั้งในแง่ของผลงาน และยังมีอัตราคนลาออกลดลง เช่น Healthwise บริษัทด้านสุขภาพในสหรัฐฯ ที่เคยมีปัญหาคนลาออกเยอะ ได้ทดลองปรับเวลาทํางานให้สั้นลง เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2021 พนักงานเลือกทํางานได้สัปดาห์ละ 4 วัน ตราบใดที่ทํางานเสร็จเท่ากับเวลาทํางานปกติ 

 

หลังจากทดลองไปได้ 6 เดือน พบว่า นอกจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว พนักงานก็ยังมีความสุขเพิ่มขึ้นมาก ๆ ความพึงใจของลูกค้าก็เพิ่มขึ้น และจากการสอบถามพนักงาน พบว่า เกือบ 95% รู้สึกว่า การทํางานสัปดาห์ละ 4 วันมีผลดีต่อ Work-life balance และช่วยไม่ให้หมดไฟหรือ Burnout

 

ช่วยลดโลกร้อน

 

การทํางานสัปดาห์ละ 4 วันยังส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ด้วย มีผลการศึกษาจากสหราชอาณาจักรประเมินว่า การเปลี่ยนไปทํางาน 32 ชั่วโมง หรือ 4 วันต่อสัปดาห์ภายในปี 2025 จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฯ ได้มากกว่า 20% หรือคํานวณแล้ว จะทําให้สหราชอาณาจักรปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงปีละ 127 ตัน

 

เห็นแบบนี้แล้วหลาย ๆ คน หลาย ๆ บริษัท อยากลองปรับชั่วโมงการทำงานกันบ้างหรือไม่?

 

#WealthMeUp

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats