×

Tag วางแผนการเงิน

6 นิสัยที่ ‘เศรษฐีมีเหมือนกัน’

มาดู 6 นิสัยที่ ‘เศรษฐีมีเหมือนกัน’ แล้วคุณล่ะ มีข้อไหนบ้าง…

8 สิ่งที่คน ‘เสียใจเรื่องเงิน’

56% เสียใจที่ ‘ไม่เก็บเงิน’…37% เสียใจที่ ‘ใช้เงินเกินตัว’…5 สิ่งต้องทำ! หากไม่อยาก ‘เสียใจเรื่องเงิน’

ออมเงินถูกที่ ชีวิตดีหลังเกษียณ

อยากวางแผนเกษียณ…จะเริ่มออมเงินยังไงดี? ชวนมาดู 4 แหล่งออมเงิน…เพื่อชีวิตดีหลังเกษียณ

Update เงินฝากดิจิทัล ดอกเบี้ยสูง

e-Saving อีกหนึ่งทางเลือกการออมเงินที่ให้ ‘ดอกเบี้ยสูง’ ชวนมา Update ดอกเบี้ยเงินฝากดิจิทัล ล่าสุดกัน

7 วิธีช้อปออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัยและคุ้มค่า

ช้อปออนไลน์’ ซื้อง่าย-จ่ายเร็ว…แต่ระวังถูกหลอก! มาดู 7 วิธี ช้อปออนไลน์อย่างไร? ให้ปลอดภัย-คุ้มค่า

8 ข้อเท็จจริง ‘การเป็นหนี้’ ของคนไทย

‘คนวัยทำงาน’ กว่า 58% เป็นหนี้…‘คนวัยเกษียณ’ มีหนี้ 4.15 แสนบาท/คน…เกือบ 20% ของหนี้เสียถูก ‘ยื่นฟ้อง’…มาดู 8 ข้อเท็จจริง ‘การเป็นหนี้’ ของคนไทย…‘หนี้’ แบบไหนต้องเร่งแก้ไข?

amazon anti fatigue mats