×

Tag วิกฤต

นี่แหละ...ความสำคัญของ "เงินฉุกเฉิน"

ไหน…ใครบอก “เงินฉุกเฉิน” ไม่สำคัญ? สถานการณ์การจ้างงานในวันนี้ (ไม่เฉพาะการท่องเที่ยว) …บ้าง ปิดกิจการ (ชั่วคราวบ้าง ถาวรบ้าง) …บ้าง งานถูกเลื่อน-ยกเลิก ไม่มีกำหนด …บ้าง Leave without pay…บ้าง ทำงานเต็มเดือน จ่ายครึ่งเดือน…บ้าง ให้ทำงานที่บ้าน จ่ายไม่เต็มเดือน

คำคม…คนสู้วิกฤต


เดี๋ยวนี้..ใครๆก็บอกว่าความสำเร็จดีใจได้แค่วันเดียว 

เพราะด้วย Technology Disruption ที่มอบทั้งโอกาสและวิกฤตในเวลาเดียวกัน

 แต่ยามใดที่เจอวิกฤต..จงตั้งสติและหาทางออกด้วยปัญญา 

เหมือนที่ 3 นักธุรกิจใหญ่ในเมืองไทยได้ผ่านพ้นมา


ภาวะผู้นำของผู้ว่าฯเชียงราย

หมูป่ารอดแล้ว! ภารกิจสุดหินสำเร็จได้ เพราะความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อของทุกฝ่าย ที่สำคัญยังมี “ผู้นำ” ที่บริหารจัดการวิกฤตได้อย่างดีเยี่ยม มาดูสไตล์การทำงานของผู้ว่าฯ เชียงราย ที่คนจะเป็นผู้นำต้องเรียนรู้

amazon anti fatigue mats