×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

UOBAM แนะเพิ่มน้ำหนักลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ

3,170

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

บลจ.ยูโอบี แนะกลยุทธ์ลงทุนลดความผันผวนจากตลาดหุ้นโลก และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ระบุตราสารหนี้ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

 

บลจ. ยูโอบี ประเมินว่า สภาวะการลงทุนทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ โดยประเด็นหลักมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป ซึ่งจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้เติบโตได้ในระดับปานกลาง แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และส่งผลให้ตลาดทุนมีความผันผวนสูงขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความเสี่ยงของการเจรจาการค้า จึงเริ่มดำเนินการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน โดยตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกสองครั้งในปีนี้

 

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ  บลจ. ยูโอบี

กล่าวถึงมุมมองการลงทุนของบลจ. ยูโอบี ว่า ความรุนแรงจากภาวะสงครามการค้าอาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต้องติดตามดูว่าจีนจะตอบโต้การขึ้นภาษีและการแบนบริษัทจีนในการทำธุรกิจกับบริษัทของสหรัฐฯอย่างไร ตลาดหุ้นจะผันผวนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง ทำให้การให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลดความเสี่ยงและความผันผวน

ส่วนการลงทุนหุ้น แนะนำลงทุนในกองทุนที่มีการกระจายตัวของสินทรัพย์ และเน้นหุ้นคุณภาพสูงเป็นหลัก สำหรับการลงทุนในรายประเทศหรืออุตสาหกรรมเฉพาะตัว จะมีความผันผวนสูงแต่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้ในจังหวะการลงทุนที่ถูกต้อง จึงเหมาะสำหรับการลงทุนแบบยืดหยุ่นที่จัดสรรการลงทุน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนระยะยาว และแสวงหาโอกาสในการลงทุนช่วงสั้นถึงกลาง 

 

ทั้งนี้ บลจ. ยูโอบี ได้คัดสรรกองทุน ที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่

 

  1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS) เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ

 

  1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ (UDB) ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลก

 

  1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (UFIN) เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในทุกภูมิภาคทั่วโลก

 

  1. กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (UOBLTF) และกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBLTF-D) ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารหนี้ โดยเน้นที่ให้ผลตอบแทนสูง

 

      5. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG) ลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีงบดุลที่แข็งแกร่ง และ

 

  1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 (UDBC3Y2) ซึ่งการลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เงินต้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อายุประมาณ 3 ปี และส่วนที่ 2 ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc โดยกองทุน UDBC3Y2 มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนแลผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้ได้ในช่วงเวลา 3 ปีแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุนได้

 

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บลจ. ยูโอบี กล่าวว่า  บลจ. ยูโอบี มีการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนเมษายน ปี 2562 โดยมีมูลค่า 2.24 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 7% ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 ในขณะที่อุตสาหกรรมเติบโตเพียง 5% (ที่มา : AIMC ณ เม.ย. 2562)

 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ บลจ.ยูโอบี นำเสนอกองทุนใหม่ทั้งหมด 5 กองทุน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุน โดยมียอดซื้อในช่วง IPO รวมทุกกองทุนกว่า 3,492 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2562)

 

ขณะที่กองทุนรวมเดิมของบลจ. ยูโอบี ที่มีการเติบโตที่โดดเด่นตั้งแต่ต้นปี 2562 ประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG) มี AUM เพิ่มขึ้น 213% (465 ล้านบาท) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ (UDB) มี AUM เพิ่มขึ้น 67% (1,566 ล้านบาท) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัมฟันด์ (UFIN) มี AUM เพิ่มขึ้น 48% (3,048 ล้านบาท) (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเม.ย. 2562)

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats