×

Wealth Me Up W VDO

วิธีบริหารพอร์ต ในภาวะ ‘ความเสี่ยงรอบด้าน’ | ลงทุนนิยม EP.238

กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

วิธีบริหารพอร์ต ในภาวะความเสี่ยงรอบด้าน

 

3:40 | เปิดรายการ

5:30 | โปแลนด์ ชนวนใหม่สงครามรัสเซียยูเครน‘ ?

8:32 | ความเสี่ยงการลงทุนรอบนี้กับอดีตที่ผ่านมา

17:38 | ผลกระทบ Digital Asset ต่อ Traditional Asset 

20:10 | วิกฤตรอบนี้ ลงลึกยาว แค่ไหน?

23:09 | กลยุทธ์บริหารพอร์ต‘…ช่วงความเสี่ยงรอบด้าน

30:51 | รับมือโลกลงทุนที่ไม่เหมือนเดิม

 

ร่วมพูดคุยกับ

 

คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ 

CIO บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

 

ศิรัถยา อิศรภักดี 

ผู้ดำเนินรายการ

Related Stories

amazon anti fatigue mats