×

Wealth Me Up W VDO

เงินแสน-ล้าน-สิบล้าน จัดพอร์ตต่างกัน? | ลงทุนนิยม EP.266

กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เงินแสนล้านสิบล้าน

จัดพอร์ตต่างกัน?

 

0:12 | เปิดรายการ

1:08 | การแบ่งกลุ่มลูกค้าของสถาบันการเงิน

6:53 | ‘เงินแสนล้านสิบล้านจัดพอร์ตอย่างไร?

15:38 | ‘ปรับพอร์ตสำหรับนักลงทุน

19:40 | ‘ยึดหลักการเอาชนะอารมณ์

27:43 | มุมมองการลงทุนปี 2023

37:41 | คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

 

ร่วมพูดคุยกับ

 

•  คุณวิน พรหมแพทย์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

ศิรัถยา อิศรภักดี 

ผู้ดำเนินรายการ

Related Stories

amazon anti fatigue mats