×

Wealth Me Up W VDO

'เพดานหนี้' เป็นเหตุ! สหรัฐฯ เสี่ยงถูกลดเครดิต? | ลงทุนนิยม EP.291

กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เพดานหนี้เป็นเหตุ! สหรัฐฯ เสี่ยงถูกลดเครดิต?

 

3:18 | เปิดรายการ

5:13 | จุดเริ่มต้นเพดานหนี้สหรัฐฯ

14:50 | สหรัฐฯ เสี่ยงถูกลดเครดิต?

23:05 | ผลกระทบหากสหรัฐฯ ถูกลดเครดิต-ผิดนัดชำระหนี้

29:00 | มาตรการแก้ไขปัญหา

39:29 | สิ่งที่นักลงทุนต้องรับมือ

 

ร่วมพูดคุยกับ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

คุณศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินรายการ

Related Stories

amazon anti fatigue mats