×

Wealth Me Up W VDO

ลงทุนนิยม EP.37 : คนรวย VS. คนจน ใช้ชีวิตต่างกันยังไง?

 

Thomas Corley ผู้เขียนหนังสือ “Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals” ใช้เวลา 5 ปีศึกษาชีวิตเศรษฐี (คนรวย) กับคนอีกกลุ่ม (ที่เรียกว่าคนจน) นี่คือ 9 พฤติกรรมที่ต่างกันของคน 2 กลุ่มนี้…

 

เล่าให้ฟังแบบง่ายที่สุดกับผู้ริเริ่มแนวคิด “ใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงาน” เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

 

กด Subscribe รอเลย
Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats