×

Wealth Me Up W VDO

ลงทุนนิยม EP.68 : WHART เพิ่มทุนครั้งที่ 5...น่าสนมั้ย ?

 

[ลงทุนนิยม x WHART]

 

…ถ้ามีพื้นที่อยู่ในศูนย์กลาง Logistics ของประเทศ
…มีคนเช่าอยู่กว่า 90%*
…และคนเช่ากว่า 70%* ทำสัญญาต่อเนื่องด้วย

 

ฟังแบบนี้แล้ว…อยากเป็นเจ้าของพื้นที่นี้กันมั้ย?

 

ติดตามรายการ ‘ลงทุนนิยม’ กับ ผู้ริเริ่มแนวคิด ‘ใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงาน’ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

 

กด Subscribe รอเลย…
Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats