×

Wealth Me Up W VDO

#เราต้องรอด To Do List : คนที่ไม่มีความหวัง = ไม่มีโอกาสรอด | คนที่ "สู้" จะผ่านไปได้

 

#เราต้องรอด To Do List

 

[คนที่ไม่มีความหวัง = ไม่มีโอกาสรอด | คนที่ “สู้” จะผ่านไปได้]

 

1.วางแผนการเงิน
2.Focus ที่รายรับ (ความมั่นคง)
3.จัดการ “รายจ่าย” (แยกหมวดหมู่)
4.”ทบทวน” ภาระผูกพันในระยะยาว (บ้าน-รถ-แต่งงาน)
5.ดูแล “สุขภาพ”
6.เราต้องมี “ความหวัง”

 

– จักรพงษ์ เมษพันธุ์ –
หนุ่ม Money Coach

 

15 นาทีที่มีประโยชน์สำหรับชีวิตในช่วงวิกฤติ เพราะ #เราต้องรอด

 

กด Subscribe รอเลย…
Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats