×

Wealth Me Up W VDO

1 : 1 รู้ไว้ไม่เสีย... สิทธิประกันสังคม

จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มเหรอ? จ่ายเพิ่ม แล้วได้ประโยชน์เพิ่มหรือเปล่า?

 

มีสิทธิอะไรที่เราต้องรู้ และต้องใช้บ้างเมื่อจำเป็น

 

มาฟังสิทธิประกันสังคมที่ต้องรู้ใน 1:1 กับ “สาธิต บวรสันติสุทธิ์” นักวางแผนการเงิน

 

#WealthMeUp  #1on1

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats