×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

Work-Life Balance ทำได้จริง ?

13,089

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

แนวคิดการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน หรือ Work–Life Balance เป็นสิ่งที่คนทำงานในยุคนี้ล้วนต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน Gen Y ที่มีทัศนคติต่อการทำงานแตกต่างออกไปจากเดิม คือจะไม่ทุ่มสุดตัวให้กับงานอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตส่วนตัวและสุขภาพของตัวเองมากขึ้น

 

สอดคล้องกับนโยบายของหลายๆ บริษัทที่เชื่อว่า Work–Life Balance จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับงาน ทว่าด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างกันไป ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนมองว่าเรื่องนี้ทำได้ยากและบางคนไม่เกิดขึ้นจริง

 

แต่ Perpetual Guardian บริษัทด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ในนิวซีแลนด์ ได้ทดลองทำฝันของมนุษย์เงินเดือนและองค์กรเป็นจริงแล้ว จนถึงขั้นที่รัฐบาลนิวซีแลนด์เอ่ยปากว่าเป็นการทดลองที่น่าสนใจมาก และยินดีจะเสนอให้บริษัทเอกชนแห่งอื่นๆ นำนโยบายนี้ไปปรับใช้ เพราะเชื่อว่าการมี Work–Life Balance จะส่งผลให้การทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

วิธีการที่บริษัทแห่งนี้ทำก็คือให้พนักงาน 240 คน ทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน  หรือ 32 ชั่วโมง แต่บริษัทยังจ่ายค่าจ้างเต็ม 5 วัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงลดเวลาการประชุมลงจาก 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 30 นาที โดยได้ทดลองใช้เป็นเพียง 2 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมา แต่ผลที่ได้กลับดีเกินคาด

 

พนักงาน 78% ระบุว่า ตนเองได้พบกับ Work–Life Balance ที่แท้จริง ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ได้ออกกำลังกาย ทำอาหาร ทำสวน มากขึ้นด้วย ขณะที่ความเครียดจากการทำงานลดลงถึง 7% รู้สึกทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นถึง 20% และสามารถทำงานได้ดีขึ้น 5%  นอกจากนี้ยังส่งผลให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟไปได้ถึง 20% เลยทีเดียว

 

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะรู้สึกอิจฉามนุษย์เงินเดือนที่นิวซีแลนด์เอามากๆ แล้วก็อดคิดอีกไม่ได้ว่าคงยากมากถ้าจะให้นำวิธีการดังกล่าวมาปรับใช้กับไทย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้…ว่ามั๊ย

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats