×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

ความรับ ‘ผิด’ ‘ชอบ’

8,998

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ทุกครั้งที่ทำงาน สิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอ นอกเหนือจากคำว่า ‘หน้าที่’ ก็คือ…

 

‘ความรับผิดชอบ’

 

ความหมายที่ชัดเจนของคำนี้คือ…

เราต้อง ‘รับผิด’ ก่อน ‘รับชอบ’

(ไม่งั้นคำนี้คงเป็น ความรับชอบผิด 😅)

 

ยิ่งตำแหน่งใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งต้องรับ (ผิด-ชอบ) มากขึ้นเท่านั้น…

 

แต่ละองค์กรจึงมีลำดับขั้นของตำแหน่งงานที่ไล่เรียงกันตั้งแต่

…ระดับปฏิบัติการ

…อาวุโส

…หัวหน้าแผนก

…หัวหน้าฝ่าย

…ผู้ช่วยผู้บริการ

…รองผู้บริหาร

…ผู้บริหารระดับต่างๆ

…กรรมการผู้จัดการ

…บอร์ดบริหาร กระทั่ง ‘เจ้าของบริษัท’

 

โดยหลักการแล้ว คนที่ตำแหน่งใหญ่กว่า มักจะ…

 

– มีความรู้ ความสามารถมากกว่า

– มีความเป็นผู้นำมากกว่า

– มีศักยภาพมากกว่า

– มีประสบการณ์มากกว่า

 

เพื่อทำ ‘หน้าที่’ ที่ยิ่งใหญ่กว่า

 

แต่ที่ต้องไม่ลืมก็คือคนเหล่านี้ก็มี ‘ความรับผิดชอบ’ ที่มากกว่าเช่นกัน

 

…ทำถูกใจ ได้คำชมก่อน ฉันใด

…ทำพลาด ก็ต้องรับคำติก่อน ฉันนั้น

 

แต่หาใช่ว่า ‘ความรับผิดชอบ’ จะจบเพียงแค่ ‘คำชม’ หรือ ‘คำติ’

 

หากแต่ต้องน้อมรับผลของการกระทำ และ take action กับสิ่งที่ทำด้วยทุกครั้ง

 

ในวันที่เรายังเป็น ‘ผู้น้อย’…

ไม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบมากนัก “ความสนุก” กับงานที่ทำ น่าจะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุด

 

หากแต่วันที่เริ่มเป็น ‘ผู้ใหญ่’

“ความรอบคอบ” มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า “ความสนุก” เพราะเราไม่สามารถมองเพียงมุมใดมุมหนึ่งแล้วตัดสินด้วยบรรทัดฐานของตนเอง หากแต่ต้องแคร์ทุกบริบทรอบกาย ทั้งลูกน้อง เจ้านาย องค์กร สังคม ฯลฯ

 

มิน่าล่ะ…

 

วันที่เรายังเด็ก เราถึงมองว่า ‘ผู้ใหญ่คิดเยอะจัง’ เพราะในวันนั้นเรามองแค่ว่า ถ้าสนุก มีความสุข ก็ลงมือทำ…แค่นั้นก็(น่าจะ)พอ

 

แต่ในวันที่เติบโตขึ้น “ความรับผิดชอบ” ที่มากขึ้น ทำให้เรารู้ว่า สนุกอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องพร้อม ‘รับผิด’ และ ‘รับชอบ’ จากผลของการกระทำด้วย…

 

แต่ก็อย่าให้ถึงขั้น ‘ไม่สนุก’ ล่ะ…ผู้ใหญ่ทั้งหลาย ^____*

 

#ศิรัถหัดเขียน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats