×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ได้เวลาซื้อ “ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล”

3,077

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกรายงาน World report on road traffic injury prevention ฉบับล่าสุดระบุว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเฉลี่ยปีละ 1.2 ล้านคน และบาดเจ็บปีละ 50 ล้านคน และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้น 65% ในอีก 20 ปีข้างหน้า

 

ที่น่าเป็นห่วงมากขึ้น ก็คือ ในปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกประมาณอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศลิเบีย

 

ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุบนท้องถนน” 36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน (องค์การอนามัยโลก)

 

ขณะที่ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราเสียชีวิตของประชากรไทยในปี 2558 พบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยที่สูงเป็นอันดับ 5

 

คนไทยเสียชีวิตด้วย “อุบัติเหตุบนท้องถนน” 22.3 คน ต่อประชากร 100,000 คน (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข)

 

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (ThaiRSC) สรุปยอดความเสียหายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนตั้งแต่ต้นปีจนถึง 20 มิถุนายน 2560 สรุปยอดผู้เสียชีวิต 7,124 ราย บาดเจ็บ 464,984 ราย รวม 472,108 ราย

 

แต่หากนับเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย  (11-17 เมษายน 2560) พบว่ามีอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม 3,690 ครั้งเสียชีวิต 390 ราย

 

ในจำนวนผู้เสียชีวิตมีผู้ทำประกันเพียง 83 ราย

 

มีการจ่ายสินไหมมรณกรรมสุทธิทั้งสิ้นเพียง 4 ล้านบาท เท่ากับได้เงินชดเชยเฉลี่ยเพียงคนละ 48,192 บาทเท่านั้น

 

เห็นข้อมูลแล้วน่าเป็นห่วง!

เพราะหากเทียบแค่อุบัติเหตุท้องถนนที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเมืองไทย พบว่าคนไทยมีทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพียง 20% แต่หากเทียบกับจำนวนคนไทยทั้งประเทศ สัดส่วนคนที่ทำอุบัติเหตุคงยิ่งน้อยลงมากขึ้นเท่านั้น

 

การบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดกับเรา อย่างเช่น การขับรถด้วยความระมัดระวัง การปฏิบัติตามกฎจราจร ฯลฯ แต่แม้เราจะป้องกันอย่างไร ก็เพียงแค่ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ เพราะอุบัติเหตุมาจากเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัว ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุยิ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นไปอีก เพราะความเสียหายอาจหมายถึงการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ นอกจากต้องเสียค่ารักษาแล้ว เราอาจไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ทำให้สูญเสียรายได้ คนที่เราเลี้ยงดูอยู่ก็จะเดือดร้อนตามไปด้วย

 

การทำ “ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” เพื่อบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง

 

เพราะจะช่วยโอนความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทุกอย่าง ไม่เพียงอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปให้บริษัทประกันรับแทน โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้เรา เมื่อเราเกิดความสูญเสียทางร่างกาย (บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต) แต่ต้องเป็นการสูญเสียทางร่างกายในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น ถ้าเกิดจากการป่วยเป็นโรค บริษัทประกันจะไม่จ่าย และต้องเป็นความสูญเสียทางร่างกายเท่านั้น ความสูญเสียที่เกิดกับทรัพย์สิน บริษัทประกันก็ไม่จ่ายเช่นกัน

 

ที่น่าสนใจคือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เบี้ยประกันไม่สูง” เพียงประมาณ 2,000 3,000 บาทต่อปี หรือประมาณวันละไม่ถึง 10 บาท

 

สำหรับความคุ้มครองหลักล้านบาทที่ครอบคลุมความสูญเสียทางร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุหลายอย่าง เช่น การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก ค่าเลี้ยงดูสำหรับบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าเลี้ยงดูรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ ฯลฯ

 

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมทำ “ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” ไว้ เพราะแม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าเกิดขึ้นกับเราจริงจะรู้เลยว่าประกันนี้มีประโยชน์และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายจริงๆ

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats