×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

บริจาคสบาย ลดหย่อนภาษีสะดวก

26,721

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

รู้ยัง? ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ใครต้องการใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีจะต้องทำผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

 

ระบบนี้ กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ซึ่งเราในฐานะผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคอย่างเช่น ใบอนุโมทนาบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร

 

การแจ้งข้อมูลการบริจาค สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

  • กรณีบริจาคเป็นเงินสดที่หน่วยรับบริจาค เช่น วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล ฯลฯ ต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคของเราบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

 

  • กรณีบริจาคผ่านการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ที่เป็นตัวกลางรับบริจาค (QR Code, Barcode) เราในฐานะผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์บนระบบของธนาคารว่า ต้องการให้ส่งข้อมูลเพื่อการลดหย่อนภาษี ในกรณีนี้ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ มีขั้นตอนดังนี้

 

1.ประชาชนเลือกใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ ที่ร่วมโครงการ โดยดาวน์โหลด Mobile Banking Application

 

2.เข้าสู่เมนูการบริจาคเงินผ่าน QR Code/Barcode สแกน QR Code/Barcode ของหน่วยรับบริจาคและใส่จำนวนเงินบริจาค โดย Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ภายใน 2 วันทำการถัดไป

 

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์กับทุกฝ่าย  คือ

 

สำหรับผู้บริจาค

  • ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค เพราะไม่ต้องแนบใบอนุโมทนาบัตร ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
  • ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น
  • ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

 

สำหรับหน่วยรับบริจาค

  • ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ
  • ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักฐาน
  • เข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

 

แต่ถ้าที่ผ่านมา เราบริจาคเงินให้หน่วยรับบริจาคไปแล้ว ได้ใบอนุโมทนาบัตรมาแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลบริจาคในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะสำหรับการบริจาคในปีภาษี 2561 ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปี 2562 ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีการบริจาคได้ตามปกติ โดยนำใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตรแนบยื่นพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนที่เคยทำ

 

แต่สำหรับการบริจาคในปี 2562 เป็นต้นไป กรมสรรพากรกำลังดำเนินการกำหนดให้การบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น แปลว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป การจะลดหย่อนภาษีเงินบริจาค ไม่ต้องใช้ใบอนุโมทนาบัตรอีกต่อไปแล้ว เหมือนการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพที่ไม่ต้องใช้ใบเสร็จจากบริษัทประกันในการลดหย่อนภาษีเช่นกัน

 

ดังนั้น ปี 2562 เป็นต้นไป หากต้องการบริจาคเงินและต้องการลดหย่อนภาษี ก็คงต้องถามหน่วยรับบริจาคก่อนว่าขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรหรือยัง และต่อไปซองผ้าป่า ทอดกฐิน ก็คงมี QR code ให้เราสแกน เพื่อโอนเงินเข้าหน่วยรับบริจาคโดยตรง

 

เทคโนโลยียิ่งก้าวหน้า ระบบไร้เงินสดยิ่งมาเร็ว เผลอๆต่อไปในอนาคต พวกเราอาจไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้อีกแล้ว เพราะถึงเวลา สรรพากรคงจะส่งใบแจ้งมาถึงเราโดยตรงเลยว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่

 

สะดวกดี แต่สำหรับคนที่ชอบหนีภาษี ก็คงเป็นฝันร้ายเลย…

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats