×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

พ. พร

2,417

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนเล่าไว้ในหนังสือ หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท เรื่องเคยขอพระราชทานพรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเกิดของตนเอง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรให้ว่า

 

“ขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อสามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาได้ ขอให้มีความสุขจากการทำงานและขอให้ได้รับความสุขจากผลสำเร็จของงานนั้น”

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats