×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

รู้จัก Thailand Future Fund

9,657

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund (“TFFIF”) เป็นกองทุนที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะกองทุนนี้เสนอขายโดยภาครัฐ และให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

 

แต่ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เราควรศึกษาและทำความเข้าใจกองทุนนี้ให้ดีเสียก่อน

 

Thailand Future Fund ลงทุนในสิทธิที่จะได้รับรายได้จากค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีเป็นสัดส่วน 45% ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ เป็นเวลา 30 ปี โดยรายได้จากค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้งสองสายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประมาณการของการเติบโตของรายได้จากการลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 6.7% ต่อปี นอกจากนี้อัตราค่าผ่านทางจะปรับสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้รายได้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

นอกเหนือจากรายได้จากค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีแล้ว Thailand Future Fund ยังมีโอกาสที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐด้านอื่นๆ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ศึกษาการนำทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 เข้าระดมทุนผ่านกองทุนแล้ว ส่งผลให้ Thailand Future Fund มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว

 

Thailand Future Fund มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 90% ของกำไร ในช่วง 1-2 ปีแรก ผู้ถือหน่วยมีโอกาสได้รับการปันส่วนแบ่งจากกองทุน 4.75%-5.30% ของเงินลงทุน ซึ่งเงินปันผลของกองทุนจะได้รับยกเว้นภาษี 10 ปีนับตั้งแต่จดทะเบียนก่อตั้งกองทุน Thailand Future Fund จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรายได้จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

 

แม้ Thailand Future Fund มีการลงทุนในสิทธิรับรายได้จากค่าผ่านทางของภาครัฐ แต่กองทุนนี้จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ราคาของหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสผันผวนตามความต้องการซื้อขายกองทุนในตลาดฯ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่าราคาที่เสนอขายครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสขาดทุนได้ หากขายในช่วงที่ราคาปรับตัวลงมา

 

Thailand Future Fund เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2561 ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ บลจ.กรุงไทย บลจ.เอ็มเอฟซี บล.ฟินันซ่า และบล.ภัทร จำนวนจองซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 หน่วยลงทุน และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หน่วยลงทุน ซึ่งการจองซื้ออยู่ในรูปแบบ Small Lot First โดยมีการจัดสรรให้ผู้จองทุกคนที่จำนวนจองซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 หน่วยลงทุนเสียก่อน หากยังมีหน่วยลงทุนที่เหลือพอจัดสรรได้ ก็จะจัดสรรเพิ่มให้ผู้จองเป็นรอบ ครั้งละ 100 หน่วย

 

อย่างไรก็ตาม หากในการจัดสรร 1,000 หน่วยแรก มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับผู้จองทุกคน ก็จะใช้วิธีสุ่มเลือกรายชื่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้คนที่พลาดโอกาสไม่สามารถจองซื้อในการเสนอขายครั้งแรก ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะยังสามารถลงทุน Thailand Future Fund ผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยจะเปิดให้ซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats