×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

TMB-ES-VIETNAM กองทุนเวียดนามที่ต้องมีไว้ติดพอร์ต

3,754

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ปัจจุบันประเทศเวียดนามมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดในอาเซียน และเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชีย  แม้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกล่าสุดที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่าน จะมาทำให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ที่รายงานออกมาโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนาม หดตัวลงถึงร้อยละ 6.17 ซึ่งเป็นตัวเลขการหดตัวที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

 

แต่ธนาคารโลก ยังคงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2564 จะขยายตัวได้ 4.8% จากนั้นเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นคืนสู่ระดับก่อนเกิด COVID-19 ที่ 6.5%-7% ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป และยังมีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะยาวอีกด้วย

 

แน่นอนว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง บวกกับความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ทำให้เวียดนามกลายเป็นเป้าหมายการลงทุนจากทั่วทั้งโลกไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรง (FDI) ที่มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนผ่านตลาดหุ้นก็มาแรงและมีความคึกคักมากขึ้น และต้องยอมรับว่าในเวลานี้นักลงทุนทั่วโลกกำลังพุ่งความสนใจไปที่ตลาดหุ้นเวียดนามเช่นกัน

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเวียดนามก็ถือเป็นจังหวะที่ดี ล่าสุด TMBAM Eastspring เตรียมเสนอขายกองทุน TMB Eastspring Vietnam Active Equity (TMB-ES-VIETNAM) ครั้งแรก ในวันที่ 12 – 18 มกราคม 2565 นี้ เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท

 

TMB-ES-VIETNAM มีนโยบายการลงทุนอย่างไร ?

 

กองทุน TMB-ES-VIETNAM มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม

 

สำหรับกองทุนรวมปลายทางที่กองทุนไปลงทุนเกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่

 

  • กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund – Share Class A มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมถึงมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทข้างต้น ทั้งตราสารหนี้ดอกเบี้ยคงที่ ตราสารหนี้ดอกเบี้ยลอยตัว และตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์, ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ก็ได้ โดยจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของมูลค่าสุทธิของกองทุน

 

  • กองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund – Share Class USD-I มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดอื่นใดที่มีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยจะลงทุนไม่ต่ำกว่า 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีการใช้ปัจจัยทางด้าน ESG (Environment, Social, Governance) และธรรมาภิบาลของบริษัทเข้ามาร่วมพิจารณาในการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้การลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

 

กองทุน TMB Eastspring Vietnam Active Equity มีกลยุทธ์ในการริหารจัดการลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

 

เจาะลึกข้อมูลการลงทุนของ 2 กองทุนปลายทาง

 

สำหรับข้อมูลการลงทุนของ 2 กองทุนปลายทาง มีการลงทุนใน Sector ไหนบ้าง

และข้อมูล 10 อันดับบริษัทที่เข้าไปลงทุนสูงสุดมีความน่าสนใจเพียงใด

 

  • Vietnam Equity (UCITS) Fund
  • Lumen Vietnam Fund UCITS

 

กองทุนนี้เหมาะกับใคร?

 

กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน TMB-ES-VIETNAM สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…

 

  • ดูข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.tmbameastspring.com/tmb-es-vietnam/
  • TMBAM Eastspring โทร 1725
  • ttb ทุกสาขา
  • ซื้อออนไลน์ผ่านแอป ttb touch
  • ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศ

 

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats