×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 อย่างที่คนวัยเกษียณ “จ่ายน้อยลง”

4,496

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

วัยเกษียณ รู้กันดีว่าส่วนใหญ่เป็นวัยที่ไม่ได้ทำงานประจำ แปลว่ารายได้หลักจากการทำงานประจำไม่มีอีกต่อไป แต่พอพูดถึงด้านค่าใช้จ่ายกลับยังต้องมี เพราะต้องกินต้องใช้ไปจนวันสิ้นลมหายใจ พูดง่ายๆ รายได้ประจำหาย รายจ่ายมีต่อเนื่อง

 

แต่ตามทฤษฎีแล้วค่าใช้จ่ายวัยเกษียณจะอยู่ประมาณ 70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ เช่น วันนี้มีค่าใช้จ่าย 20,000 บาทต่อเดือน เมื่อเกษียณไปแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน (20,000 x 70%) เป็นต้น

 

ปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายวัยเกษียณน้อยกว่าช่วงวัยทำงาน เพราะวิถีการใช้ชีวิต เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสังสรรค์ บันเทิง หรือไปทานอาหารนอกบ้านลดลง ดังนั้น ถ้าค่าใช้จ่าย 4 เรื่องนี้ลดลง แปลว่าการใช้เงินเมื่อเกษียณ เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้

 

ภาษี

 

นอกจากสวัสดิการด้านรายได้ การรักษาพยาบาลแล้ว คนวัยเกษียณยังได้สิทธิด้านภาษีจากภาครัฐ ถือเป็นการช่วยลดภาระด้านการเงินได้ เช่น อายุ 55 ปีขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีขึ้นไป แต่รวมทุกบัญชีแล้วไม่เกิน 30,000 บาท, ได้รับยกเว้นภาษีจากการได้รับบำเหน็จ บำนาญจากกองทุนประกันสังคม หรือหากมีอายุเกิน 65 ปี มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นเงินได้จำนวน 190,000 บาท เป็นต้น

 

ค่าเดินทาง

 

ช่วงวัยทำงาน ต้องเดินทางไปทำงานเป็นประจำ รวมถึงเดินทางไปต่างจังหวัด หรือท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำเลยก็ว่าได้ แต่เมื่อถึงวัยเกษียณ ค่าใช้จ่ายด้านนี้จะลดลง เพราะไม่ได้เดินทางไปทำงานเป็นประจำเหมือนเดิม รวมถึงไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆ อีกต่อไป

 

ค่าช้อปปิ้ง

 

เรื่องช้อปปิ้ง เป็นเรื่องปกติของคนวัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า แต่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนเพราะกิจกรรมการใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ภายในบ้าน ทำให้เงินที่หมดไปกับค่าช้อปปิ้ง ซื้อของฟุ่มเฟือยก็ลดลงตามไปด้วย

 

ดอกเบี้ย

 

หลายคนอาจมีคำถามว่า ถ้าไม่ใช่เศรษฐี มีเงินหลายร้อยล้านบาท ก็ต้องพึ่งพาอาศัยการกู้เงินเพื่อสร้างฐานะ เพื่อกินเพื่อใช้ ไม่เว้นแม้แต่วัยเกษียณก็ต้องกู้เงินบ้าง

 

คำตอบคือ ไม่ผิด แต่ก่อนกู้เงินของคนวัยเกษียณ ควรวางแผนให้รัดกุม เพราะหากผิดพลาดขึ้นมาจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านเงิน โดยเงินที่ไม่ควรกู้ คือ เงินกู้ระยะยาว เช่น กู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือกู้นอกระบบ เพราะจะทำให้มีภาระดอกเบี้ย ดังนั้น ตามหลักแล้ว ภาระดอกเบี้ยของคนวัยเกษียณควรลดลงหรือไม่ควรมีเลย

 

คนวัยเกษียณ ลองสำรวจตัวเองดูว่าค่าใช้จ่าย 4 อย่างนี้ ลดลงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับช่วงวัยทำงาน ถ้าลดลงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ปรับขึ้น คงต้องทบทวนและปรับการใช้ชีวิตตัวเอง เพื่อไม่ให้สายเกินไป

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats