×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

1O เรื่องเงินต้องรู้ “คนเริ่มทำงาน” | ลงทุนนิยม EP.312

67

กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

10 เรื่องเงินต้องรู้คนเริ่มทำงาน

 

กับ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี 

 

0:00 Intro

3:36 เปิดรายการ

4:52 ‘รับจ่ายเท่าไหร่?

9:58 คิดให้ดีก่อนเป็นหนี้ 

17:40 ‘ออมก่อนใช้อย่างน้อย 10%

22:38 เริ่มเก็บจากเงินฉุกเฉิน

25:32 ‘เริ่มลงทุนให้เร็ว

33:37 ‘เกษียณไม่ไกลอย่างที่คิด

41:13 ศึกษาเรื่องภาษี

45:11 ‘สวัสดิการเช็ก +ใช้ให้คุ้ม

50:26 ลงมือทำตารางรวย

53:43 ‘ทำงานเต็มที่ช่วงอายุ 20-30 ปี

58:31 สรุปเนื้อหา

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats