×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 เหตุผล เก็บเงินด้วยประกันชีวิต

9,810

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

สำหรับคนวัยทำงาน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ถือเป็นทางเลือกการเก็บเงินที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆ รองจากเงินฝาก เพราะมีข้อดีต่างๆ มากมาย เช่น

 

มีเงินคืนแน่นอนตามสัญญา

ประกันชีวิตเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่บริษัทประกันสัญญาว่าจะจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตอบแทนค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไป โดยเงินคืนที่ว่าเมื่อคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนหรือที่เรียกว่า IRR แล้ว มักสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป

 

สร้างวินัยเก็บเงิน

เพราะประกันชีวิตเป็นสัญญา ดังนั้นเราในฐานะผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันทุกเดือนหรือทุกปีตามที่ตกลงกับบริษัทประกัน เพื่อคงสถานะสัญญานั้นไว้ เบี้ยประกันที่จ่ายจึงถือว่าเป็นการเก็บเงินรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องสะสมอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนซื้อประกัน

 

ส่งต่อเงินให้คนที่ห่วงใย

สัญญาประกันชีวิตสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้หลายคน และสามารถกำหนดสัดส่วนให้ผู้รับแต่ละคนได้ โดยสัดส่วนอาจขึ้นอยู่กับความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เมื่อผู้เอาประกันมีเหตุต้องจากครอบครัวไป โดยเมื่อถึงเวลานั้นผู้รับผลประโยชน์สามารถติดต่อบริษัทประกันพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับเงินได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนอย่างกระบวนการศาลเป็นต้น

 

เช่น ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท อาจระบุสัดส่วนผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรส 70% และบุตรอีก 30% เพื่อให้คู่สมรสในฐานะเสาหลักคนใหม่ของครอบครัวนำเงินก้อนนี้เป็นค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวหรือใช้เป็นทุนการศึกษาให้บุตร แต่หากกังวลว่าคู่สมรสอาจแต่งงานใหม่และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุตร ทุนประกันอีกส่วนหนึ่งที่บุตรได้รับจะช่วยให้บุตรสามารถนำไปใช้ดำรงชีวิตได้ตามสมควร

 

ลดภาระภาษี

ประกันชีวิตที่มีสัญญา 10 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปสามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามค่าเบี้ยที่จ่ายจริงในแต่ละปี แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท ส่วนจำนวนภาษีที่ลดได้ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิและฐานภาษีของแต่ละคน เช่น คนที่มีฐานภาษี 20% หากจ่ายเบี้ยประกันปีละหนึ่งแสนบาท สามารถลดภาษีได้ปีละประมาณ 20,000 บาท (คำนวณเบื้องต้นจาก 20% x 100,000 บาท)

 

แต่ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไป ข้อเสียก็มีบ้าง เช่น ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่ากันทุกปีตามสัญญา แม้บางปีอาจขาดรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

 

ในส่วนของผลตอบแทนแม้สูงกว่าเงินฝากแต่ด้วยระยะเวลาการเก็บเงินที่นานถึง 10 ปีขึ้นไป การลงทุนในกองทุนหุ้นอย่าง LTF หรือกองทุนผสมอย่าง RMF อาจได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ รวมไปถึงความคุ้มครองชีวิตจากประกันชีวิตแบบนี้มักน้อยกว่าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือแบบคุ้มครองตลอดชีพ

 

ดังนั้นการพิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อเก็บเงิน ให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อจำกัดของตนเองจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นก่อนตัดสินใจจะเก็บเงินทุกครั้ง

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats