×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เงินฝากปลอดภาษี vs. กองทุนเปิดตราสารหนี้

9,045

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

กำลังหาวิธีเก็บเงินที่เหมาะกับตัวเองอยู่รึเปล่า?

 

จะเก็บเงินแบบไหนดี ต้องดูอะไรบ้าง แล้วระหว่างฝากเงินประจำปลอดภาษีกับซื้อกองทุนเปิดตราสารหนี้ แบบไหนถึงถูกจริตเรา?

 

เงินฝากประจำปลอดภาษีและกองทุนเปิดตราสารหนี้ เป็นทางเลือกเก็บเงินที่ได้รับความนิยม แต่ทางเลือกไหนเหมาะกับตนเองนั้น ดูได้จาก

 

ผลตอบแทน

 

  + เงินฝากประจำปลอดภาษีนอกจากได้รับดอกเบี้ยที่แน่นอนตามประกาศ ณ วันเปิดบัญชี และไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ดอกเบี้ยที่ได้รับมักสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปและกองทุนเปิดตราสารหนี้หลายๆ กองทุนด้วย

 

  – กองทุนเปิดตราสารหนี้แบบสภาพคล่องสูง เมื่อขายคืนแล้วได้รับเงินภายในวันทำการถัดไป (T+1) เป็นทางเลือกที่ไม่สามารถคาดเดาผลตอบแทนที่จะได้รับ และที่ผ่านมามักมีผลตอบแทนต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป

 

ระยะเวลา

 

  เงินฝากประจำปลอดภาษี จะถูกกำหนดระยะเวลาการฝากที่แน่นอน เช่น 24 เดือน หรือบางธนาคารอาจมีระยะเวลา 36 หรือ 48 เดือน ให้เลือกบ้าง แต่ก็ไม่ถือว่าหลากหลายนัก อีกทั้งยังต้องฝากทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่กำหนดด้วย

 

  + กองทุนเปิดตราสารหนี้ เป็นทางเลือกที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการลงทุน สามารถลงทุนสั้นๆ แค่ไม่กี่เดือนหรือลงทุนยาวๆ หลักปีก็ได้ โดยจะหยุดและกลับมาลงทุนอีกเมื่อไรก็ได้

 

การเก็บเงิน

 

  เงินฝากประจำปลอดภาษี ต้องฝากเท่าๆ กันทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถฝากเพิ่มหรือลดจำนวนเงินที่ฝากแต่ละเดือนได้ อีกทั้งการหักเงินอัตโนมัติเพื่อมาฝากนั้น ส่วนใหญ่ต้องหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเดียวกัน

 

  + กองทุนเปิดตราสารหนี้ นอกจากบริการหักเงินเพื่อลงทุนอัตโนมัติในจำนวนที่เท่ากันทุกเดือนแล้ว สามารถลงทุนเพิ่มได้ง่ายๆ ผ่าน Mobile Application หรือหากจำเป็นต้องลดจำนวนเงินลงทุนในแต่ละเดือนลง ก็สามารถแจ้งสถาบันการเงินเพื่อขอเปลี่ยนแปลงจำนวนที่หักได้ เพียงแต่ว่าอาจต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1-2 เดือน เพื่อให้มีผลในเดือนที่ต้องการ

 

ฉุกเฉินต้องใช้เงิน

 

เงินฝากประจำปลอดภาษี แม้สามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้แต่อาจไม่ได้ดอกเบี้ยหรือได้แต่น้อยลง เช่น บางธนาคารอาจกำหนดว่า กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน หากถอนจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือกรณีฝากเกิน 3 เดือน แต่ถอนก่อนกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยเท่าเงินฝากออมทรัพย์

 

เงื่อนไขนี้อาจเหมือนเป็นจุดด้อยของเงินฝากประจำปลอดภาษี แต่ความเป็นจริงแล้วถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่จะช่วยสร้างวินัยการเก็บเงินอย่างจริงจังทุกเดือน และไม่ถอนเงินออกมาง่ายๆ หากไม่จำเป็นจริงๆ เพราะผู้ฝากจะเกิดความเสียดอกเบี้ยที่ควรได้รับหากฝากครบกำหนด

 

+ กองทุนเปิดตราสารหนี้ สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในวันทำการถัดไป โดยผลตอบแทนที่ได้รับขึ้นอยู่กับมูลค่า NAV ณ วันขายคืน ซึ่งแม้เป็นทางเลือกสภาพคล่องสูงแต่ก็อาจเป็นสาเหตุให้การเก็บเงินเป็นเรื่องยาก

 

การเก็บเงินเป็นสิ่งดี แต่จะดียิ่งกว่าถ้าเลือกตัวช่วยเป็นด้วย เพราะตัวช่วยที่ดีนอกจากส่งเสริมการเก็บและเพิ่มผลตอบแทนแล้ว ยังลดโอกาสสูญเสียผลตอบแทน เมื่อถึงยามจำเป็นต้องใช้เงินด้วย

 

“การออมต้องเป็นภารกิจอันดับแรก ไม่ใช่เป็นเพียงความคิด”

Dave Ramsey

นักจัดรายการวิทยุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชาวอเมริกัน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats