×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

แชร์ลูกโซ่ vs. ธุรกิจขายตรง

26,149

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หลายคนอยากหารายได้ประจำหรือรายได้เสริมก็คิดถึง “ธุรกิจขายตรง” แต่บางคนโชคไม่ดีไปเจอแชร์ลูกโซ่ที่ปลอมตัวเป็นขายตรง เสี่ยงผิดกฎหมายแถมเสี่ยงสูญเงินอีก

 

แล้วอย่างนี้จะรู้ได้อย่างไรว่า อันไหน คือ แชร์ลูกโซ่ อันไหน คือ ธุรกิจขายตรง

 

“แชร์ลูกโซ่”

เป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่เน้นหารายได้จากการระดมทุนเป็นหลัก โดยสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในระยะเวลาอันสั้น มักจะอ้างว่านำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีรายได้สูง

 

ตัวอย่างสินค้าและธุรกิจที่นิยมใช้ในการชักชวนเข้าร่วมลงทุน เช่น น้ำมัน นำเงินไปปล่อยกู้ต่อ ลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ บัตรเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ หรือสัตว์เศรษฐกิจ เช่น นากหญ้า หรือสินค้าเกษตร เช่น ไม้กฤษณา เป็นต้น

 

แชร์ลูกโซ่จะให้ผลประโยชน์แก่ผู้ร่วมลงทุนในระยะแรกๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นให้ลงทุนเพิ่มหรือไปชักจูงคนอื่นมาลงทุนอีก แต่จริงๆแล้วไม่ได้มีการทำธุรกิจอะไรเลย เพียงแค่นำเงินลงทุนของสมาชิกใหม่หมุนเวียนมาจ่ายให้สมาชิกเก่า และเมื่อไม่สามารถหาสมาชิกใหม่มาลงทุนเพิ่มได้ ก็จะไม่มีเงินมาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สัญญาไว้ และในที่สุดก็ต้องล้มไป

 

 “ธุรกิจขายตรง”

คือ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเข้าถึงตัวผู้บริโภค โดยมีผู้ขายตรงที่เรียกชื่อตามกฎหมายว่า “ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง” เป็นผู้นำสินค้าหรือบริการไปอธิบาย หรือสาธิตสรรพคุณของสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ต้องรอให้ผู้บริโภคเป็นผู้มาซื้อหาสินค้าเหมือนทั่วๆไป  

 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจขายตรง คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

 

สำหรับธุรกิจขายตรงแบ่งออกเป็น 3 สี

 

 • สีขาว หมายถึง ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย เป็นบริษัทขายตรงที่    จดทะเบียนถูกต้องและดำเนินการตามแผนการตลาดที่ได้รับอนุญาต มีลักษณะดังนี้
  • บริษัทสนใจที่จะขายสินค้า
  • สินค้าต้องดี มีคุณภาพ สามารถขายตัวเองได้
  • ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
  • มีการฝึกอบรมวิธีการขายสินค้า การสาธิตการใช้สินค้า หรือให้สินค้าตัวอย่างไปทดลอง เพื่อจะได้บอกลูกค้าได้ถูกต้อง
  • เน้นบริการหลังการขาย 
 • สีดำ หมายถึง ธุรกิจขายตรงที่ผิดกฎหมาย เป็นบริษัทขายตรงที่อ้างว่าได้รับอนุญาตใช้แผนการจ่ายผลตอบแทนแบบแชร์ลูกโซ่ มีลักษณะดังนี้
  • อ้างว่าจดทะเบียนกับ สคบ. แล้ว
  • ชักจูงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตอันใกล้จากการชักชวนให้คนมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่ม ใช้วิธีการหมุนเวียนเงินจากสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่าในลักษณะแชร์ลูกโซ่ 
 • สีเทา หมายถึง ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ เป็นบริษัทขายตรงที่จดทะเบียนถูกต้อง ทำตามแผนการตลาดที่ได้รับอนุญาตแต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบแชร์ลูกโซ่ หรือใช้ทั้งสองแผนมีลักษณะดังนี้
  • จดทะเบียนจาก สคบ. ถูกต้องตามกฎหมาย ทำตามแผนที่ได้รับอนุญาต
  • เพิ่มแผนการตลาดแบบแชร์ลูกโซ่ หรือเปลี่ยนแผนมาเป็นแบบแชร์ลูกโซ่ โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก สคบ.

 

ก่อนจะเข้าร่วมธุรกิจกับใคร ก็ลองใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้พิจารณา เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats