×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ลงทุนอะไร? ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

3,325

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

ลงทุนทั้งทีต้อง “ดูให้ดี” ว่าอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบไหน?

ตกต่ำ | เงินเฟ้อลด …”ตราสารหนี้”

ฟื้นตัว | เงินเฟ้อต่ำ …”หุ้น”

เฟื่องฟู | เงินเฟ้อเพิ่ม …”ทองคำ”

ถดถอย | เงินเฟ้อสูง …”เงินฝาก”

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats