×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

เปิดห้องเรียนสไตล์ญี่ปุ่น

7,891

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

พูดถึง “ญี่ปุ่น” คิดถึงอะไรกันบ้าง? เชื่อว่าหลายคนคงคิดถึง นวัตกรรม เทคโนโลยีล้ำๆ การ์ตูนดังๆ  บ้านเมืองที่สะอาดเป็นระเบียบ และชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเป๊ะ ทำงานเป็นทีมเก่ง อีกทั้งยังมีไอเดียสร้างสรรค์ข้าวของเครื่องใช้แปลกๆ มาให้เราได้ใช้ด้วย

 

ที่เป็นแบบนี้ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งโรงเรียนก็มีบทบาทสำคัญ วันนี้ เรามาดูกันว่า ห้องเรียนญี่ปุ่น เขาสอนเขาฝึกนักเรียนกันยังไงจึงทำให้ชาวญี่ปุ่นเป็นแบบนี้

 

ฝึกมารยาทก่อนเรียนรู้เรื่องอื่น

 

ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วงอนุบาลไม่จำเป็นต้องเรียนอะไร แต่เน้นเรื่องมารยาท สอนให้เด็กๆ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เห็นใจคนอื่น เคารพคนอื่น และควบคุมตัวเองได้ ก็เพียงพอแล้ว

 

เรียนเน้นค้นคว้า-คิดวิเคราะห์-ทำงานกลุ่ม

 

การเรียนการสอนของญี่ปุ่นจะเน้นการค้นคว้าและอภิปราย นักเรียนญี่ปุ่นจะได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นทีมกันตั้งแต่เด็กๆ เช่น การทำรายงานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะแบ่งงานกันทำ และทุกคนจะต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องในเนื้อหาที่ตัวเองรับผิดชอบ ส่วนการสอบก็จะเน้นการเขียนอธิบาย มีแบบปรนัยน้อยมาก

 

กระตุ้นให้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจ

 

เด็กญี่ปุ่นจะถูกกระตุ้นให้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจนอกห้องเรียน เช่น อ่านหนังสือในห้องสมุด หรือช่วงปิดเทอมจะให้เด็กไปศึกษาค้นคว้าที่ตัวเองสนใจโดยไม่จำกัดหัวข้อ และเอาเรื่องดังกล่าวมาพรีเซนต์ในห้องเรียนตอนเปิดเทอม สิ่งเหล่านี้ทำให้คนญี่ปุ่นมีอิสระในการคิดและต่อยอดทำสิ่งที่ตัวเองรักได้ดี

 

รับผิดชอบส่วนรวม

 

ช่วงกลางวันเด็กๆ จะแบ่งเวรกันบริการตักอาหารให้เพื่อนๆ และจะรับประทานร่วมกับครูเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่วนเรื่องความสะอาด โรงเรียนญี่ปุ่นจะไม่มีนักการภารโรง แต่จะให้เด็กๆ จัดเวรกันทำความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร ขัดห้องน้ำ เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า การให้นักเรียนทำความสะอาดจะทำให้ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือกัน และการลงมือทำความสะอาดด้วยตัวเองจะทำให้เคารพงานตัวเองและงานของคนอื่นด้วย

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats