×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

การเรียนของจีนยุคใหม่

8,156

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

10 ปีที่ผ่านมานี้ มีประเทศหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จนวันนี้ กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก มีการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีมากมาย ส่งออกไปตีตลาดทั่วโลก เรากำลังพูดถึง “ประเทศจีน” ซึ่งวันนี้จะพาไปชมว่า ประเทศนี้มีแนวทางในการสร้างคนรุ่นใหม่อย่างไร ถึงทำให้ประเทศก้าวไกลมาได้ขนาดนี้

 

ปรับระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นคิดวิเคราะห์มากขึ้น

 

ตอนนี้จีนกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เกาเข่า (Gaokao) จากเดิมเน้นการท่องจำจากสิ่งที่ครูสอนในโรงเรียน มาเป็นการสอบที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากขึ้น และเน้นการคิดวิเคราะห์ โดยนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นซับซ้อน มีความรู้หลากหลายสาขา และตอนนี้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนวิชาเลือกของเด็กและการทำกิจกรรมอาสาสมัครด้วย ส่วนการบ้านของเด็กจีนในปัจจุบัน จะเน้นเป็นคำถามปลายเปิด เช่น สมมติสถานการณ์ปัญหา และให้เด็กหาวิธีแก้ปัญหา

 

เด็กสุดขยัน ใช้เวลาว่างฝึกงาน-ทำงานอาสาสมัคร

 

การแข่งขันในจีนสูงมาก พ่อแม่จะวางแผนชีวิตให้ลูกตั้งแต่เด็กๆ และพร้อมสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเดินสู่เป้าหมายดังกล่าว นอกจากการเรียนในห้องเรียนประมาณวันละ 7 ชั่วโมงขึ้นไปแล้ว หากมีเวลาว่างระหว่างเทอม เด็กจีนจะไปฝึกงาน หรือทำงานอาสาสมัคร เพื่อค้นหาความชอบของตัวเอง หรือหารายได้พอิเศษ และนำประสบการณ์การทำงานดังกล่าวมาใส่ในเรซูเม่ ที่จะเป็นประโยชน์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือทำงานในอนาคต

 

เชิญนักธุรกิจ-อาจารย์จากต่างประเทศสอนนักศึกษา

 

ในระดับมหาวิทยาลัย จะเชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการทำงานจริงให้กับนักเรียนนักศึกษา เช่น วิชาโลจิสติกส์ จะให้นักเรียนลองฝึกแพ็กของจริง และรู้ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจจริงๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของจีนยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเยอะมาก จึงเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา

 

หนุนทำวิจัยที่ใช้แก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่มได้

 

ระดับอุดมศึกษาของจีนจะส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางสังคม หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต ทำให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

 

แปล Textbook เป็นภาษาจีน-มีหลักสูตรออนไลน์ฟรี

 

จีนจะแปลตำราต่างประเทศเป็นภาษาจีนทั้งหมด ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่มีกำแพงทางภาษา และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดได้ นอกจากนี้ก็ยังใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยมีแอปพลิเคชันหลักสูตรออนไลน์ MOOC ที่สามารถค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในจีนได้ หากสนใจก็สามารถเรียนฟรีได้ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาของนักเรียนที่อาจไม่มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats