×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 สิทธิประโยชน์มนุษย์เงินเดือน

3,483

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ศึกษาสวัสดิการของที่ทำงาน

 

ทั้งสวัสดิการสำหรับตนเองและครอบครัว เพื่อนำมาวางแผนการเงินไม่ให้มี ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่ได้รับ เช่น

 

  • สวัสดิการด้านสุขภาพ 

การทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานและครอบครัว โดยคุ้มครองในเรื่องชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพรักษาพยาบาลและโรคร้ายแรง

 

  • สวัสดิการด้านการเงิน

การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ทั้งเงินฝากและ เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและเปิดโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับชีวิต

 

  • สวัสดิการด้านการศึกษา

การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งทุนอบรมสัมมนาต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนา ตนเองและองค์กรต่อไปในอนาคต

 

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เต็มที่

 

มนุษย์เงินเดือนสามารถวางแผนภาษีได้ง่ายกว่าอาชีพฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการ เพราะ คาดการณ์รายได้ได้ค่อนข้างแน่นอน ดังนั้นอย่ามองข้ามข้อได้เปรียบนี้ เริ่มต้นวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปี ด้วยการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อเพิ่มเงินออมเข้ากระเป๋าให้มากที่สุด เช่น การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) การบริจาคเงินให้มูลนิธิและสถานศึกษา เป็นต้น

 

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม

 

เพราะมีทั้งเงินสะสมและเงินสมทบจากนายจ้างทุกเดือน ซึ่งเงินทั้งหมดจะถูก นำไปบริหารให้งอกเงย เพื่อให้ความคุ้มครองสมาชิก กองทุนฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร เสียชีวิต และผลประโยชน์ ทดแทน ในกรณีว่างงาน นอกจากนี้ยัง มีเงินบำเหน็จชราภาพให้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วย เห็นมั้ยว่าเงินที่หักไปเข้ากองทุนฯ ทุกเดือนๆ ให้ สิทธิประโยชน์แก่มนุษย์เงินเดือนมากมาย

 

เริ่มวางแผนเกษียณด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน กบข.

 

ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับสวัสดิการชั้นเยี่ยมเช่นนี้ ดังนั้นหากใครได้รับสิทธินี้ก็ ควรใช้สิทธิให้เต็มที่ ด้วยการสะสมเงินให้เต็มตามอัตราที่กองทุนกำหนด และเลือกทาง เลือกลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้เพราะทั้งเงินสะสม และเงินสมทบที่ใส่เข้าไปในกองทุนฯ ตลอดระยะเวลาการทำงาน จะงอกเงยมาช่วยให้เรามีชีวิต วัยเกษียณที่มั่นคงได้ไม่ยากเลย

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?name=lifeevent_detail_work-2&innerMenuId=8

Related Stories

amazon anti fatigue mats