×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

เวียดนาม…เรียนหนักสร้างอนาคต

4,512

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

วันนี้จะพาไปดูค่านิยมด้านการศึกษาของชาวเวียดนาม และส่องห้องเรียนเวียดนามว่าเป็นอย่างไร จึงสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วแบบนี้

 

ขยันเรียน-แข่งขันสูง

 

เนื่องจากเวียดนามมีการแบ่งเกรดของสถาบันการศึกษา ทำให้เด็กชาวเวียดนามขยันเรียนและตั้งใจเรียนมาก เพื่อแข่งขันกันสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง เนื่องจากมีคุณภาพการเรียนการสอนดีกว่า และทำให้มีโอกาสหางานในอนาคตได้ง่ายขึ้นและมีรายได้สูง

 

ปลูกฝังความกล้าพูด-กล้าแสดงความคิดเห็น

 

ครูกระตุ้นให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกในห้องเรียน เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนชาวเวียดนามจะกล้าพูดอย่างมั่นใจ โดยไม่เขินอาย ขณะที่นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็กล้าคิด กล้าถาม หากมีข้อสงสัย และกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวเวียดนามพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดีขึ้น

 

กวดวิชาเพิ่มทักษะภาษา

 

นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนชาวเวียดนามจำนวนมากก็จะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในสถาบันกวดวิชา หรือเรียนพิเศษกับติวเตอร์แบบตัวต่อตัว เพื่อสอบให้ได้คะแนนวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสูงเพื่อเรียนต่อในต่างประเทศ

 

เน้นเรียนทฤษฎี

 

การเรียนการสอนในเวียดนามระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะเน้นการท่องจำเนื้อหาในตำราเรียนเป็นหลัก มีเอกสารรายวิชาสำหรับครูและนักเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั้งหมด โดยเฉพาะการเรียนด้านสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์

 

ต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนาม

 

ตอนนี้เวียดนามมีมหาวิทยาลัยที่รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติ 100% มาเปิดสอนหลายแห่ง ทำให้เด็กเวียดนามมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ต่างชาติที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีบรรยากาศการเรียนการสอนเหมือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 

 

 

#WealthMeUp

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats