×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

แคนาดาเรียนเข้ม พร้อมทำงานทันที

1,226

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เรียนเข้มข้น-มาตรฐานสูง

 

การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยในแคนาดาเข้มข้นมากทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วงเช้าจะเป็นการเรียนทฤษฎี และตอนบ่ายจะให้นักศึกษาได้ทำ workshop ลงมือทำงานจริงๆ การสอบวัดผลมีมาตรฐานสูง ต้องได้คะแนน 70% ขึ้นไปจึงถือว่าสอบผ่าน

 

คัดคนที่สนใจเพื่อเข้าเรียน

 

มหาวิทยาลัยของแคนาดาจะคัดนักศึกษาโดยพิจารณาจากผู้ที่สนใจในสาขาวิชานั้นอย่างจริงจัง มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อดู background ว่าทำไมถึงสนใจเรียนวิชาดังกล่าว และมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหน ทำให้นักศึกษาที่ผ่านเข้าไปเรียนในแต่ละสาขาได้อยู่ท่ามกลางคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา ช่วยให้พัฒนาความรู้เฉพาะทางได้เป็นอย่างดี

 

หลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

 

สถาบันการศึกษาในแคนาดาจะทำงานร่วมกับบริษัทเอกชน  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับปั้นคนป้อนภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัทเอกชนจะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานจริงๆ เมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษาของแคนาดาจะสามารถทำงานได้ทันทีเหมือนกับคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats