×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

8 คุณสมบัติ สู่ความสำเร็จ

11,300

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

มีความรอบรู้ (Breadth)

 

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะมีความ กระตือรือร้น สนใจเรื่องราว ต่างๆ รอบตัว นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนโดยตรงแล้ว ยังต้องให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆ ด้วย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ โลกการลงทุนในปัจจุบันมีความ เชื่อมโยงกันสูงมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งตัวอย่างเช่น วิกฤต “ต้มยำกุ้ง” ที่เกิดกับประเทศไทย ปี 2540 ที่ส่งผลสะเทือนต่อระบบการเงินไปทั่วโลก เป็นต้น

 

ช่างสังเกต (Observation)

 

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะสวมวิญญาณนักสืบ กลายเป็นคนที่ ช่างสังเกต ใส่ใจในรายละเอียด รวมทั้ง ต้องจดจำข้อมูลที่สำคัญของหุ้นต่างๆ ได้ ยิ่งจดจำ รายละเอียดได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความสามารถ ในการวิเคราะห์ แยกแยะ รวมทั้งประเมินผลกระทบ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่า คนอื่นมากขึ้นเท่านั้น

 

ไม่มีอคติ (Objectivity)

 

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ มีความคิดที่เป็นอิสระ และ ไม่ยอมให้ความคิดของตัวเองถูกครอบงำ โดยกระแสของคนส่วนใหญ่ เพราะว่าความผิดพลาด เหล่านี้มักจะ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็น พฤติกรรมที่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า

 

รักษาวินัย (Discipline)

 

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ มีความอดทนอดกลั้น รอคอยโอกาส ไม่ตัดสินใจตามกระแส และเมื่อโอกาสนั้น มาถึงต้อง “หวดให้สุดแรง” คว้าให้อยู่หมัด เพราะโอกาสดีๆ ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก

 

มีความลึก (Depth)

 

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ มีสมาธิแน่วแน่อยู่ที่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสามารถ คิดได้อย่างอิสระ  ตัวอย่างเช่น George Soros จะไม่ยอมให้ใครเข้ามารบกวนเวลาที่เขา ทำการซื้อขายอยู่ แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง เพราะมีข่าวใหญ่บางอย่างเข้ามากระทบ เขาก็ยังไม่ยอมให้ใครคนไหนเข้าพบเพื่อมาสรุปข้อมูล และวิเคราะห์ผลกระทบให้ฟัง จนกว่าเขาจะได้จัดการกับ การลงทุนของเขา ให้เรียบร้อยเสียก่อน

 

มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

 

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ เห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจต่างๆ รวมไปถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดทอนความเสียหายได้

 

มีความรักในสิ่งที่ทำ (Passion)

 

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ รักอาชีพการลงทุน มีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่รัก มากกว่าคิดเรื่องของ ผลตอบแทน เหมือนอย่าง Warren Buffet ที่มักจะพูดกับ ตัวเองว่า… Enjoy the process rather than the proceeds… รู้สึกสนุกกับการทำให้ “ได้ผล” มากกว่าจะคำนึงถึง “ผลได้”

 

มีความยืดหยุ่น (Flexibility) 

 

นักลงทุนที่ประสบกับความสำเร็จจะ เปิดใจพร้อมยอมรับ ข้อมูลใหม่ๆ และโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา กล้ายอมรับความจริง หากพบว่ามีการตัดสินใจ ผิดพลาดก็ยอม “ตัดขาดทุน” (Cut Losses) เสียแต่เนิ่นๆ แต่หากตัดสินใจถูกต้องแล้ว ก็จะปล่อยให้ “กำไรเพิ่มพูน” (Run Profits) ด้วยการไม่รีบขายหุ้นนั้นทิ้งไป

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=decode_begin_invest_3&innerMenuId=17

Related Stories

amazon anti fatigue mats