×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

อายุน้อย (ฝึกมีเงิน)ร้อยล้าน

7,197

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

วัยรุ่นไปจนถึงผู้ที่พึงเข้าสู่วัยทำงาน หลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการออมเงิน ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา เช่น ไม่ได้วางแผนการเงิน วางแผนแล้วแต่มีเหตุการณ์ไม่เอื้ออำนวย หรือวางแผนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีเป้าหมาย

 

ขณะเดียวกัน ด้วยการใช้จ่ายที่มีเข้ามายั่วยวนทุกที่ ทุกเวลา หลายคนมักตัดสินใจใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของ โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย และส่วนใหญ่มักจ่ายผ่านบัตรเครดิตสุดท้ายมีภาระค่าใช้จ่าย และถ้าไม่มีการยับยั้งชั่งใจก็จะกลายเป็นผู้ที่มีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคปัจจุบันมากกว่าเพื่ออนาคต

 

อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นทุกคนสามารถเริ่มต้นวางแผนการเงิน และประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆ

 

ฝึกการออมให้ได้

 

วิธีแก้ไขเพื่อสร้างพฤติกรรมการออมเงิน คือ ออมก่อนใช้ 10%  นั่นคือ เมื่อได้เงินมา อย่างแรกให้กันเงิน 10% ไปเก็บออม เช่น ได้เงินมา 5,000 บาท แบ่งไปออม 500 บาท โดยช่องทางที่ดีที่สุด คือ ออมผ่านกองทุนรวม เพราะปัจจุบันนี้มีกองทุนหลายกองที่ใช้เงินเพียง 1 บาทก็ซื้อกองทุนได้ ที่สำคัญซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

และหากคนไหนที่ยังอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ จึงไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่มีค่าใช้จ่ายมากมาย ถ้ามีวินัยด้านการใช้เงิน รับรองมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

บันทึกรับ-จ่ายให้เป็น

 

วิธีง่ายๆ ที่ตรวจเช็คสุขภาพค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ หรือแต่ละเดือน คือ การจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย ซึ่งทำให้มองเห็นภาพค่าใช้จ่ายชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเงินแต่ละบาทนำไปซื้ออะไร ถ้าซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้เงิน ลด ละ เลิก อย่าลืมว่าหากประหยัดเงินได้มากเท่าไหร่ แปลว่ามีเงินเก็บมากขึ้นเท่านั้น

 

เน้นปรับเป้าหมายให้สั้นลง

 

การวางเป้าหมายการเงินสูงและยาก อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ วิธีแก้ไข ก็คือ ตั้งเป้าหมายให้สั้นหรือให้เล็กลง ที่เรียกว่า Create Small Wins เช่น ตั้งเป้ามีเงิน 1 ล้านบาท ในเวลา 5 ปี สำหรับวัยรุ่นหรือเพิ่งเริ่มต้นทำงาน อาจจะเป็นเป้าหมายที่ทำได้ยากลำบาก ก็ควรตั้งเป้าหมายให้เล็กลง เช่น จะออมเงินให้ได้ 16,000 บาท ภายใน 1 เดือน

 

การตั้งเป้าหมายเป็นชิ้นเล็กๆ ทำให้สำเร็จง่าย และเมื่อบรรลุเป้าหมาย ก็เป็นกำลังใจ ให้สามารถทำตั้งเป้าหมายใหญ่ขึ้นได้

 

การเก็บออม หรือการลงทุน ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ทำงานมาหลายสิบปี แต่ความสำเร็จของเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นจากวัยเด็ก และยิ่งเริ่มต้นลงมือทำเร็วเท่าไหร่ ก็จะมีประสบความสำเร็จเร็วเท่านั้น

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats