×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

กองทุนรวมติดลบ ตัดใจหรือไปต่อ

8,814

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อซื้อกองทุนรวมแล้ว ผู้ลงทุนย่อมคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การลงทุนมีทั้งกำไรและขาดทุน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ ที่ผลประกอบการของกองทุนรวมปรับลดลง บางกองทุนติดลบ จึงมีคำถามตามมาว่า หากกองทุนรวมที่ลงทุนไว้มีผลขาดทุน ควรทำอย่างไรดี

 

ติดลบเพราะ “ระยะเวลา”

 

  • สาเหตุ

 

กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงจะมีความผันผวนระยะสั้น ดังนั้น หากผู้ลงทุนดูผลตอบแทนในช่วงเวลาระยะสั้น ก็มีโอกาสที่กองทุนรวมดังกล่าวจะ ติดลบ” ได้ ที่สำคัญกองทุนรวมถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุนระยะยาว ดังนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ บลจ. เสมอว่า กองทุนรวมมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีใน 3-5 ปีข้างหน้า

 

ยกเว้น การลงทุนในกองทุนรวม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องหรือเพื่อพักเงินระยะสั้น เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หรือลักษณะดังกล่าว ผู้ลงทุนควรดูผลตอบแทนระยะสั้นมากกว่าระยะยาว

 

  • ทำอย่างไร

 

ถึงแม้ว่า ไม่มีอะไรที่รับรองได้ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร แต่การลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลว ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนควรปรับทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมว่า กองทุนรวมนั้นเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะยาว เช่น 3-5 ปีขึ้นไป

 

ติดลบเพราะ “สินทรัพย์ที่ลงทุน”

 

  • สาเหตุ

 

“ไม่มีสินทรัพย์ใดที่กองทุนรวมลงทุนแล้วได้กำไรตลอดเวลา” หมายความว่า หากเกิดวิกฤติหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนปรับขึ้นหรือปรับลดลงได้

 

  • ทำอย่างไร

 

หากมั่นใจว่าผู้จัดการกองทุนและทีมงาน มีความสามารถในการบริหารจัดการ เช่น สามารถปรับพอร์ตสินทรัพย์ของกองทุนรวมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ให้ถือต่อไป เพราะเมื่อผ่านพ้นวิกฤติในระยะสั้น กองทุนก็มีโอกาสกลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ดังเดิม

 

แต่หากประเมินแล้วว่า สินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุนนั้นอาจมีปัญหาระยะยาว และอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว แนะนำให้พิจารณาเปลี่ยนกองทุน และเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

 

ติดลบเพราะ “การบริหารงาน”

 

  • สาเหตุ

 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบริหารงานหรือนโยบายของกองทุนนั้น ไม่เหมาะสม เช่น เปลี่ยนผู้จัดการกองทุนที่ดูแลการลงทุน เปลี่ยนนโยบายกองทุน การลงทุนไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือนโยบายการจัดตั้งกองทุน เช่น ไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ที่อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนได้

 

  • ทำอย่างไร

 

แนะนำให้ขาย แล้วนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยให้พิจารณาการบริหารงานของกองทุนนั้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีการลงทุนที่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้หรือไม่

 

เมื่อกองทุนรวมที่ลงทุนมีผลตอบแทนติดลบ อย่าเพิ่งเสียขวัญหรือตื่นตระหนก รีบขายกองทุนออกไปเสียก่อน แต่ควรวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อนำมาประเมินและตัดสินใจอย่างมีสติว่ากองทุนรวมนั้นยังมีโอกาสเติบโตในระยะยาวได้หรือไม่

 

หมายเหตุ: บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats