×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O กองทุนรวมผสมต่างประเทศ ผลงานโดดเด่น

4,460

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หากเป็นช่วงสถานการณ์ปกติ การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใด สินทรัพย์หนึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ดี เช่น เศรษฐกิจเป็นขาขึ้น ตลาดหุ้นคึกคัก การเน้นลงทุนในหุ้นก็จะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ดี

 

แต่เมื่ออยู่ในช่วงตลาดผันผวน เกิดความไม่แน่นอนสูง หรือนักลงทุนรู้สึกกลัวว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะสูญหาย การกระจายลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภท (Multi Asset) จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้ รวมถึงผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนก็อยู่ในระดับที่ดีด้วย

 

ในอดีต การเลือกสินทรัพย์เข้ามาในพอร์ตต้องทำด้วยตัวเองและใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่ปัจจุบันสามารถลงทุนใน “กองทุนรวมผสม” ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินลงทุนตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นหากเลือกลงทุนกองทุนรวมผสมที่ไปลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีประเภทสินทรัพย์อย่างมากมาย ยิ่งสามารถลดความเสี่ยงได้อีกมาก โดยจะไม่พลาดโอกาสในช่วงตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น และเมื่อตลาดหุ้นไม่ดีก็ยังมีตราสารหนี้หรือสินทรัพย์อื่นๆ แม้แต่ถือเงินสด คอยค้ำจุนไม่ให้ผลตอบแทนลดลงจนถึงขั้นขาดทุน แปลว่าช่วยลดความเสี่ยงหรือการขาดทุน จากตลาดใดตลาดหนึ่ง

 

Mike Brooks Head of Diversified Multi-Asset บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เชื่อว่า การกระจายการลงทุนที่ดี จะทำให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูด พร้อมกับความผันผวนที่ต่ำ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการกระจายการลงทุน ไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาที่สั้นกว่า แต่ยังหมายถึงการที่ไม่ไปพึ่งอยู่กับสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาใน 5 ปี หรือ 10 ปี

 

หากตราสารทุนไม่ดีในช่วง 5 ปี ก็ยังสามารถหาผลตอบแทนที่ดีได้จากสินทรัพย์อื่นในพอร์ตการลงทุน ในที่สุดแล้วก็ช่วยให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นในการสัดสรรเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่น ที่มีมูลค่าน่าสนใจที่สุด ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม และเพื่อที่จะถอนตัวออกมาจากประเภทสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแย่ที่สุด

 

สำหรับการเลือกกองทุนรวมผสม ให้พิจารณากองทุนที่มีสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่เหมาะสม มีระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ รวมถึงระยะเวลาของการลงทุนเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ

 

ถัดมา ให้เปรียบเทียบกองทุนรวมผสมที่มีสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้เกณฑ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เน้นเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี สม่ำเสมอ และค่าธรรมเนียม เนื่องจากค่าธรรมเนียมกองทุนรวมจะมีผลต่อผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats