×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

"ศัตรู" ของเงินออม

6,481

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ในยุคที่ข้าวของทุกอย่างพร้อมใจกันปรับขึ้นราคาอย่างนี้ นอกจากต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายแล้ว คุณยังควรเก็บออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตด้วย แต่ก่อนจะออมลองมาทำความรู้จักกับ “ศัตรูของเงินออม” กันก่อนดีกว่า จะได้เตรียมรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ

 

เงินเฟ้อ

 

เป็นตัวกัดกร่อนค่าของเงินให้ลดลง ศัตรูตัวนี้คุณไม่สามารถกำจัดได้ แต่คุณสามารถเอาชนะได้ด้วยการออมหรือการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

 

เหตุการณ์ฉุกเฉิน

 

ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ไฟไหม้ รถชน ที่อยู่นอกเหนือแผนการใช้เงิน มีหลายคนที่เงินออมที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิตต้องหายเกลี้ยง เพราะเรื่องเหล่านี้แต่คุณสามารถปกป้องชีวิตและเงินออมของคุณได้ด้วยการทำประกัน

 

ขาดวินัยการออม

 

เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราเองสามารถกำจัดได้ยาก เพราะถูกฝังรากจนกลายเป็นนิสัย ทางแก้ที่ทำได้คือ ต้องออมให้เป็นเหมือนหน้าที่ที่ต้องทำทุกวัน

 

ความโลภ

 

บางคนโลภมากอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ จึงนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงจนต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ทางเดียวที่จะรักษาเงินออมของคุณให้ปลอดภัยได้คือต้องรู้จักพอ รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน 

 

 

#WealthMeUp

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats