×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

ชาวอเมริกันกว่า 5 ล้าน…อาจไม่มีเงินจ่ายบิลสิ้นเดือนนี้

819

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

สิ้นเดือนส.ค.นี้ ชาวอเมริกัน 5.4 ล้านคนอาจไม่สามารถชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน และปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพได้ เนื่องจากไม่มีเงินประกันการว่างงาน 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ หลังสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่อีกกว่า 9 ล้านคนจะได้รับเงินช่วยเหลือถึงแค่สิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

 

ณ ขณะนี้มีคนอเมริกันประมาณ 30 ล้านคนที่ยังได้รับสวัสดิการการว่างงาน และมีกำลังพอชำระบิลได้ไปถึงสิ้นปีนี้ แต่เงิน 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ที่หมดไป ทำให้ผู้ว่างงานมีเงินช่วยเหลือเพียงเดือนละไม่ถึง 800 ดอลลาร์สหรัฐ

 

#WealthMeUp

 

ถอดความและสรุปข่าวโดย: Wealth Me Up
ที่มาข้อมูล: https://www.cnbc.com/2020/08/05/millions-will-struggle-with-bills-without-600-unemployment-benefit.html

Related Stories

amazon anti fatigue mats