×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O กอง REITs ผลตอบแทนเด่น

3,240

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

วิกฤต COVID-19 ยังไม่จบ เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกามีโอกาสพลิกโผ อัตราดอกเบี้ยต่ำติดดิน ผลตอบแทนจากการถือครองตราสารหนี้ และดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ ตลาดหุ้นยังผันผวน ทำให้นักลงทุนมองหาการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่จูงใจมากขึ้น และ REITs สามารถตอบโจทย์ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนได้ดี

 

ความน่าสนใจของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) มักเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยมีทิศทางปรับตัว ขึ้น ความน่าสนใจของกอง REITs ก็จะลดลง

 

ตรงกันข้าม ถ้าอัตราดอกเบี้ยมีทิศทางปรับตัวลดลง ความน่าสนใจของ REITs จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

 

ดังนั้น เมื่อดูสภาวะการณ์ในช่วงปีนี้ พบว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังมีทิศทางเป็นขาลง ก็จะเป็นผลดีต่อการลงทุนใน REITs

 

มีคำถามตามมาว่า การลงทุนใน REITs ยังเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพที่ดีอยู่หรือไม่ และปัจจัยใดที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ราคาของกอง REITs สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อไป

 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้ REITs น่าสนใจ คือ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับต่ำ, สภาพคล่องในตลาดการเงินยังอยู่ในระดับสูง, กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง, รูปแบบรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงจากค่าเช่าที่เป็นสัญญาระยะยาว, รูปแบบ REITs และโครงสร้างพื้นฐานบางประเภทที่สนับสนุนการเติบโตทางเศราฐกิจในยุคดิจิทัล

 

นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ราคาสินทรัพย์กลุ่ม Property Fund & REITs ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ จากความกังวลต่อการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts Index (สิงคโปร์) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.09% เช่นเดียวกับ SETPREIT Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.81% โดยทั้งสองดัชนียังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกกองที่สามารถตอบโจทย์และสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจได้  ดังนั้น การคัดเลือก REITs เพื่อลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยการวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละกอง เช่น นโยบาย/สินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน, อัตราผลตอบแทนของ REIT ในประเทศใดที่น่าสนใจ, ความคุ้มค่ากับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน, อัตราหนี้สินต่อทุนต้องอยู่ในระดับต่ำ เป็นต้น

 

ถึงแม้ว่า REITs จะตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว แต่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน ต้องมีกลยุทธ์ในการเลือกลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats