×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

11 หุ้น ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

13,306

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

คำถามที่ว่า “ควรซื้อหุ้นที่ราคาไหน” ก็คือ นักลงทุนกำลังทำการประเมินว่าหุ้นที่กำลังสนใจซื้อ “ราคายังถูก” หรือว่า “ราคาแพงไปแล้ว” เพราะหากรู้ระดับราคาจะทำให้จังหวะการเข้าซื้อแม่นยำมากขึ้นและมีโอกาสทำกำไรในระดับที่ดี

 

สำหรับวิธีการดูในเบื้องต้นว่า “หุ้นถูก หุ้นแพง” คือ มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS Ratio) ซึ่งเป็นสัดส่วนของมูลค่าทางบัญชี (Book Value : P/BV Ratio) ต่อหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว

 

ดังนั้น มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น หมายความว่าราคาหุ้นของบริษัทตามมูลค่าทางบัญชี “ถูกหรือแพง” เมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่ซื้อขายบนกระดาน

 

สูตรคำนวณมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น = ส่วนของผู้ถือหุ้น หาร หุ้นสามัญทั้งหมดบริษัทออกและเรียกชำระแล้ว

 

ตัวอย่างเช่น บริษัท XYZ มีสินทรัพย์รวม 1,000,000 บาท หนี้สินรวม 400,000 บาท มีหุ้นสามัญทั้งหมดบริษัทออกและเรียกชำระแล้ว 50,000 หุ้น

 

ในขั้นแรกให้หามูลค่าทางบัญชี (สินทรัพย์รวม ลบ หนี้สินรวม) จะได้ 600,000 บาท จากนั้นคำนวณหามูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (600,000 หาร 50,000) จะได้เท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น

 

จากตัวอย่าง บริษัท XYZ มีมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นระดับ 12 บาทต่อหุ้น หมายความว่า ตามมูลค่าทางบัญชี หุ้น XYZ ควรมีราคา 12 บาทต่อ 1 หุ้น หรือถ้าบริษัทเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นควรได้เงินคืน 12 บาทต่อ 1 หุ้น

 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ราคาหุ้น XYZ ก็ควรซื้อขายกันที่ระดับ 12 บาท คำตอบคือไม่จำเป็นเสมอไป เพราะมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) คือ มูลค่าของบริษัทตามราคาหุ้น (ในปัจจุบัน) คูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งมูลค่าตามราคาตลาดจะถูกประเมินมูลค่าตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนที่มีต่อบริษัทนั้นๆ พูดง่ายๆ มูลค่าตามราคาตลาด (หรือราคาหุ้น) จะไม่เท่ากับมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น

 

จึงกลับมาคำถามที่ว่าในการวิเคราะห์เบื้องต้น ควรซื้อหุ้นที่มีราคาในตลาด “ต่ำกว่า” หรือ “สูงกว่า” มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น คำตอบคือ..

 

  • ถ้าสมมติว่าราคาหุ้นในตลาด “ต่ำกว่า” มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น ควร “ซื้อ” เพราะเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี พูดง่ายๆ คือ ราคาหุ้นยังอยู่ในโซนถูก

 

  • ถ้าสมมติว่าราคาหุ้นในตลาด “สูงกว่า” มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น ไม่ควร “ซื้อ” เพราะเป็นหุ้นที่มีราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี พูดง่ายๆ คือ ราคาหุ้นแพงไปแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม การคำนวณมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น ควรประเมินมูลค่าหุ้นด้วยปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วยก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats