×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O กอง REIT น่าเก็บเข้าพอร์ต ช่วงเศรษฐกิจถดถอย

1,676

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ในสภาวะเงินเฟ้อปรับขึ้นอยู่ในระดับสูง กอง REIT ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกที่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (Inflation Hedging) เพราะมีโครงสร้างรายได้จากค่าเช่าที่มีการปรับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ทำให้มีกระแสเงินสดที่มั่นคงสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยได้สม่ำเสมอ

 

ท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะชลอตัวหรือถึงขั้นถดถอย ทำให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ลงทุนที่สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน คือ ควรมีการจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว จึงเป็นสินทรัพย์ลงทุนสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ควรมีไว้ในพอร์ตลงทุน

 

โดยสินทรัพย์ลงทุนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและเป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ของนักลงทุน คือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) หรือกอง REIT เนื่องจากเป็นการระดมทุนเพื่อเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม นิคมอุตสาหกรรม สำนักงาน Data Center ห้อง Lab เป็นต้น และบริหารจัดการเพื่อสร้างประโยชน์โดยการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกว่า 90% ของกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกจ่ายแก่นักลงทุนเป็นเงินปันผลจ่าย ทำให้เป็นหนึ่งสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดให้นักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน

 

ข้อมูลฝ่ายวิจัย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า REIT เป็นสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาที่ระดับ 11.2% สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P500 ที่ทำได้ 9.3%, ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ทำได้ 4.0% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีในช่วง 20 ปีอยู่ที่ระดับ 5.8%

 

เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกสินทรัพย์ที่นักลงทุนนิยมถือครองเพื่อรักษาความมั่งคั่ง อีกทั้ง ยังมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวขึ้นตาม รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นในแต่ละปี เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาอสังริมทรัพย์และค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นตามความสามารถในการกำหนดราคา (Price Power) ทำให้นักลงทุนมักสะสม REIT เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความมั่งคั่ง

 

ดังนั้น หากนักลงทุนยังคงมีความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจถดถอย REIT คือหนึ่งในทางออกที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับเงินลงทุนได้ เพราะที่ผ่านมากองทุนประเภทนี้ มีความสามารถในการประคองตัวได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนบางประเภท เช่น หุ้น เป็นต้น

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats