×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 คนที่มักลืมซื้อ "RMF"

2,502

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

กองทุน RMF บางคนอาจยังเข้าใจผิดหรือลืมนึกถึงไปบ้าง ทำให้อาจพลาดโอกาสใช้สิทธิภาษีปลายปี ซึ่งคนที่ควรลงทุนกองทุน RMF แต่อาจลืมลงทุนนั้น ได้แก่

 

อายุเกิน 55 ปี 

 

หลายๆ คนยังเข้าใจผิดว่า RMF ซื้อได้ถึงอายุ 55 ปีเท่านั้น แต่ความจริง ไม่ว่าอายุเท่าไรหากยังมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาอยู่ ก็สามารถซื้อ RMF ได้

 

สำหรับคนที่ซื้อ RMF ครั้งแรกตอนอายุใกล้ 55 ปี หรืออายุเกิน 55 ปีไปแล้ว อาจสงสัยว่าเงินที่ซื้อไปจะขายคืนได้ตอนไหน คำตอบคือ หลังวันที่ซื้อครั้งแรกไปแล้ว 5 ปีเต็ม (ณ ตอนนั้นอายุต้อง 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปด้วย) และระหว่างนั้นต้องซื้อมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง อย่างน้อย 5 ปีด้วย

 

เช่น คนอายุ 56 ปี ซื้อ RMF ครั้งแรก 21 ธ.ค. 63 ต้องซื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไปอีกอย่างน้อย 4 ครั้ง (เช่น ในปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อให้ครบ 5 ปี) และต้องรอครบ 5 ปีเต็มนับตั้งแต่ซื้อครั้งแรก คือ หลังวันที่ 21 ธ.ค. 68 จึงขายคืนได้ ทั้งนี้หากหลังปี พ.ศ. 2567 ยังมีรายได้ก็สามารถซื้อ RMF ได้อยู่ และรอปีถัดจากปีสุดท้ายที่ซื้อ ค่อยขายคืน RMF ทั้งหมดที่ได้ซื้อมาในครั้งเดียวก็ได้

 

คนฐานรายได้สูง

 

คนที่ปีก่อนๆ ซื้อเฉพาะ LTF ไม่เคยซื้อ RMF พอมาปีนี้ก็ยังซื้อด้วยความเคยชิน โดยเปลี่ยนจาก LTF เป็น SSF แทน แต่อาจลืมนึกไปว่าเมื่อก่อน LTF ซื้อได้สูงสุด 5 แสนบาท แต่ตอนนี้ SSF ซื้อได้สูงสุดเพียง 2 แสนบาทเท่านั้น (แต่ไม่เกิน 30%ของเงินได้ทั้งปีที่เสียภาษี)

 

สำหรับใครที่เคยซื้อ LTF มากกว่า 2 แสนบาท ก็อย่าลืมนึกถึง RMF ด้วย เพราะหากไม่ซื้อ RMF เพิ่ม ปีนี้ก็อาจจ่ายภาษีแพงกว่าปีก่อนๆ ได้

 

ข้าราชการมีบำนาญสูง 

 

เงินบำนาญที่ข้าราชการได้รับหลังเกษียณถือเป็นเงินได้ 40(1) เหมือนเงินเดือน ดังนั้นหากใครได้รับเกินเดือนละ 25,833 บาท ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี การซื้อ RMF จึงช่วยลดภาระภาษีลงได้

 

แล้วต้องซื้อไปถึงเมื่อไรล่ะ คำตอบคือ

 

(a) ซื้อจนกว่า เงินเก็บส่วนอื่นถูกใช้เกือบหมดแล้ว จึงหยุดซื้อและขายคืน RMF เพื่อนำเงินก้อนมาใช้จ่าย หรือ

 

(b) หากได้เงินบำนาญไม่ถึง 41,667 บาท ควรซื้อ RMF จนถึงปีก่อนที่จะอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เพราะปีหลังจากนั้นจะได้รับการยกเว้นเงินได้อีกปีละ 190,000 บาท ทำให้อาจไม่ต้องเสียภาษีแล้ว

 

ชอบซื้อ RMF ปีเว้นปี

 

แม้ RMF ควรซื้อต่อเนื่องทุกปีจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ (และต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม) แต่สรรพากรก็อนุโลมให้เว้นการซื้อได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ทำให้บางคนเลือกซื้อ RMF แบบปีเว้นปีไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 55 ปี

 

ดังนั้นใครที่ปีที่แล้ว (ปี 2562) เว้นการซื้อ RMF ไป ปีนี้ (ปี 2563) ต้องไม่ลืมซื้อ RMF ซึ่งปัจจุบันสามารถซื้อ RMF ปีละเท่าไรก็ได้ ขึ้นกับขั้นต่ำของแต่ละ บลจ. เช่น 1 บาท หรือ 500 บาท ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องซื้อปีละ 5,000 บาทขึ้นไป เหมือนอดีตที่ผ่านมา

 

กองทุน RMF ทางเลือกลดหย่อนภาษีที่หลายคนมักมองข้ามหรือเข้าใจผิด ทำให้นอกจากพลาดโอกาสลดภาษีแล้ว ยังอาจลงทุนผิดเงื่อนไขด้วย

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats